Hvorfor er kristne så hyklerske?

Ligger det noe mer i anklagen om hykleri i kirken enn bare vill overdrivelse?

Skrevet av AktivKristendom
Hvorfor er kristne så hyklerske?

Kristne er alle hyklere – vi har hørt dette før. Det er kampropet som tusenvis av ikke-kristne bruker for å prøve å stikke hull på kristendommen. Det er lett å tenke på en håndfull av trangsynte, fordømmende kristne som ødelegger for oss andre, men er det virkelig der problemet ligger?

Kanskje ligger hykleriet dypere enn det. Kanskje er grunnen til at folk synes å finne så mye hykleri blant kristne ikke bare fordi kristne selv er hyklere, men at det er en feil i den alminnelige kristne forkynnelsen. Kanskje er denne såkalte «kristendommen» den største hykler av alle.

La oss se logisk på det. Hykleri kan defineres som «oppførsel som ikke er i overensstemmelse med det man hevder å tro eller føle». Det er nok lett å finne hyklerske kristne både her og der. Men hva skjer når vi prøver å utvide denne tenkningen til hele kirken?

Kristi tilgivelse uten Kristi liv

De fleste kristne forkynner gjerne løftene i Bibelen – evig liv, fred og lykke, tilgivelse for begåtte synder og synder som vi vil begå i fremtiden. Men vilkårene for disse løftene er ikke allment kjent. Å fornekte seg selv, ta opp sitt kors (Matteus 16,24), gjennomføre alle Jesu bud (Johannes 14,15) – hvor ofte forkynnes dette i de fleste kirker? Joda, mange  erkjenner at Bibelen sier, «Gå bort ,og synd ikke mer!» (Johannes 8,11). Dette følges derimot vanligvis opp av en rask forsikring om at, «Selvfølgelig forstår Gud vår svakhet. Det er ikke mulig for oss virkelig å gjennomføre dette.»

Og der har du hykleriet. Mange kristne går rundt med hevet hode og tror at de er så mye bedre enn ikke-kristne når det virkelige livet viser at de selv lever i synd. De tror på løftene, som kun er halvparten av evangeliet, men ikke på den andre halvparten som forteller hva man skal gjøre for å få del i disse løftene.

Kristi evangelium er at vi skal leve som Kristus. (1. Peter 2,21-22) Mange kristne ryster kanskje på hodet nå og smiler av min mangel på forståelse. «Jesus har gjort alt», sier de. «Vi kan ikke kjøpe frelse med vår menneskelige godhet.»

Det er nok et fint, menneskelig ordtak. Kapittel og vers, takk! Vis meg ett vers som sier: «Jesus har gjort alt, vi trenger ikke å gjøre noe.»

Står det ikke skrevet at tro uten gjerninger er død? (Jakob 2,17) Er det ikke skrevet at vi skal arbeide på vår frelse med frykt og beven? (Filipperne 2,12) Er det ikke skrevet at vi må være hellige i all vår ferd? (1. Peter 1,15)

Selvfølgelig er det ikke våre menneskelige gjerninger som får oss til himmelen. Men det betyr ikke at vi bare kan gjøre hva vi vil her på jorden. «For Gud er den som virker i dere både å ville og virke til hans gode behag.» (Filipperne 2,13) Gud virker i oss til å gjøre noe.

«Dere ser at menneske blir rettferdiggjort ved gjerninger, og ikke bare av tro.» Jakob 2,24. Gud gir oss nåde som en fri gave, men gaven er at vi får lov til og er i stand til å gjøre hans gjerninger her på jorden. Hvis vi elsker ham holder vi hans bud. (Johannes 14,15) Hvis våre gjerninger viser at vi ikke holder hans bud da ser Gud at vi ikke virkelig elsker ham så høyt likevel.

Tror du på Bibelen eller pastoren?

Hvor kan du likevel høre at dette forkynnes i kirkene? Selvfølgelig forkynner ikke hver kirke hykleri. Men spør deg selv, forkynnes det at disse skriftstedene er oppnåelige i kirken din? Er forkynnelsen i kirken din nøyaktig det samme som Bibelen forkynner?

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn.» (1. Peter 2,21-22)

Du kan påstå at du har, eller du kan forvente å få så my tilgivelse, evig liv eller lykke og fred og glede du vil, men hvis du ikke lever etter hva som står skrevet i Bibelen så nytter det ikke. Hykleri!

Og hva er så svaret? Hvis man plutselig våkner opp og oppdager at evangeliet du tror på ikke er Kristi evangelium? Det ville være dumt å fortsette med det samme evangeliet. Det ville faktisk være utrolig hyklersk. Og da er svaret på spørsmålet «hva er en hykler?» ikke bare forkynnelsen i kirken, men også ditt personlige liv.

Tenk på det og ta en god titt på livet du lever og løftene du påstår å eie som kristen. Og ta deretter en god titt på livet som Bibelen forteller oss at vi skal leve for å oppnå løftene. Det er ikke alltid nødvendigvis det samme.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

Skrevet av Sigurd Bratlie

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.