Hvorfor tror folk på en 2000 år gammel bok?

Hvordan kan Bibelen hjelpe oss med livet i dag?

Hvorfor tror folk på en 2000 år gammel bok?

Den ble skrevet for lenge siden, men Bibelen fortsetter å framprovosere mange sterke og varierte reaksjoner i dag.

De fleste vil være enige i at ord som «Elsk din neste som deg selv», og «Vær gode mot hverandre, vis barmhjertighet så dere tilgir hverandre» er gode retningslinjer å leve etter. Andre religioner lærer faktisk også lignende ting. Så hva er det i Bibelen som er så annerledes og som kan hjelpe oss i livet i dag?

Er Bibelen fortsatt relevant i dag?

Bibelen tar tak i synd – selve roten av vårt største problem som mennesker. Det er vår egenvilje, som er i strid med Guds vilje, som gjør det så vanskelig. Tenk  på Jesu radikale ord i Matteus 5,29: «Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg! For det er bedre for deg at du mister ett av dine lemmer enn at hele ditt legeme blir kastet i helvete.»

Jesu hensikt var ikke at folk skulle skade seg selv, men for å understreke syndens alvor. Denne uttalelsen var sann i  hans tid, og fortsetter å være sann i vår tid når urenhet er så lett tilgjengelig. Våre forhold har endret seg, men vår menneskelige natur forblir den samme.

Tidsånden

I dagens samfunn har alle slags synder blitt akseptert og normale. Det forventes nesten at man driver med utroskap, begjær, grådighet og egoisme. Tenk på forventningene om at man skal bli noe stort i denne verden, kanskje på bekostning av andre. Tenk på all den urenhet som man kan se på TV, i filmer og på internett. I dag kan det til og med synes rart hvis man ikke gir etter for disse fristelsene til begjær og egoisme som Bibelen taler så klart imot!

Er det noen fordeler med å følge etter denne «tidsånden», enten personlig eller for samfunnet som helhet? Tvert imot! Hvor mange familier har vel ikke lidd på grunn av utroskap? Hva slags grunnvoll legger man for sitt eget liv på dette området, og for de rundt en som ser opp til en som et forbilde? Bibelen viser oss hvordan vi kan få nåde ved Jesus til å motstå disse fristelsene i tankene våre, slik at vi kan bli helt frie og rene!

Jesu liv

I Bibelen leser vi om livet til Jesus vår forløper, som gjorde det mulig for oss å leve et liv uten synd. Han ble «i alle ting sine brødre lik» (Hebreerne 2,17), og «er prøvd i alt i likhet med os, men uten synd» (Hebreerne 4,15). Han syndet aldri, selv om han ble fristet i alt som vi er!

Han døde som Guds plettfrie lam, for tilgivelse for våre synder, men det er ikke alt han gjorde for oss. Han etterlot også fotspor som vi skal følge (1. Peter 2,21). Jesus selv sa: «Hver den som gjør synd er syndens trell. … Får da Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Johannes 8,34-36) Apostelen Paulus formaner, «La derfor ikke synden herske i deres dødelige legemer [i kroppen dere har nå!], så dere lyder dets lyster.» (Romerne 6,12) Er det en frihet som appellerer til deg? Eller ønsker du å være en syndens slave?

Hva velger du å følge?

Hvis du ønsker å leve etter dine egne egoistiske lyster, bære nag, eller snakke nedsettende om andre for å få deg selv til å synes bedre, så er det mye mer praktisk å velge og ikke på Bibelen. Bibelen refser slik egoistisk oppførsel. Prisen for å få livet i tråd med Guds ord er å gi opp helt ens egen vilje. De fleste er ikke villige til å betale denne prisen, men at man velger ikke å tro på noe, gjør det ikke noe mindre sant.

Er du lett bekymret eller engstelig? Har du en tilbøyelighet til å bli sint eller misunnelig? Tenker du stadig på ting som andre har sagt eller gjort, som plager deg? Bibelen kan hjelpe deg å bli fri, slik at livet blir lyst. Det er mulig å bli forvandlet når en setter hele sin lit til Guds ord. Det koster alt, men man får alt i retur. Klageren blir full av takknemlighet. Gjerrigknarken blir gavmild. Løgneren blir ærlig og troverdig.

Har du en oppriktig lengsel etter seier over synd i hjertet ditt? Hvis svaret er ja, er du da villig til å gi opp alt for å gripe fatt i det? Velger du å tro på ordene skrevet i Bibelen og la dem forvandle livet ditt?

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.