«Jeg er virket på forferdelig underfullt vis»

En livslang sykdom kan ikke rokke Jessicas tro på disse ordene.

«Jeg er virket på forferdelig underfullt vis»

«Du har skapt mine nyrer, du formet meg i mors liv. Jeg priser deg fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis. Underfulle er dine gjerninger, det vet min sjel så vel. Mine ben var ikke skjult for deg da jeg ble virket i lønndom, da jeg ble formet så kunstferdig i jordens dyp. Da jeg bare var et foster, så dine øyne meg. I din bok ble de alle oppskrevet, de dagene som ble fastsatt da ikke én av dem var kommet. Hvor dyrebare dine tanker er for meg, Gud! Hvor veldig er summen av dem!» Salme 139,13-17.

Tro på Salme 139

Da jeg ble født var spiserøret ikke festet til magen min. Resultatet var at jeg tilbrakte de første fem årene av mitt liv inn og ut av sykehuset, med en ernæringssonde. Jeg har hatt flere operasjoner, og nå i en alder av 25 år venter jeg på enda en. Dette har gjort det vanskelig å spise, og gjort at jeg har vært syk mye av livet mitt.

Men disse versene i Salmene har nylig fått en veldig spesiell betydning for meg mens jeg venter på min neste operasjon. For tiden er jeg ofte trøtt og syk, men selv om jeg har måttet ta det mer rolig fysisk, arbeider Gud fortsatt i mitt hjerte.

Gud planla våre liv før verdens grunnvoll ble lagt. (Efeserne 1,4) Han hadde en fullkommen plan for hver enkelt av oss – også i hvordan han skapte kroppene våre. For min del tror jeg at han lagde min kropp slik som dette med vilje. Når jeg tenker på ordene, «fordi jeg er virket på forferdelig underfullt vis», og, «Hvor dyrebare dine tanker er for meg», så vet jeg at Gud ikke gjorde feil når det gjaldt meg, og jeg har ingenting å klage over. Dette er en situasjon han har skreddersydd for meg.

Aldri tenk, «Hvorfor meg?»

Det kan være lett å tenke, «Hvorfor meg?» Da jeg var yngre ble jeg mobbet av folk som ikke kjente historien min meg for å være tynn, eller de sa at jeg hadde anoreksia. Ofte følte jeg meg ikke så bra. Tankene dukket opp: «Hvorfor ville Gud velge dette for mitt liv?» Men hvis jeg tenker på alt det andre som Gud har gjort fullkomment i mitt liv og som jeg er glad og takknemlig for, så vet jeg at ikke noe av dette var en feil, så hvordan kunne Gud da ha gjort en feil i denne situasjonen?

Alle har forskjellige forhold. For noen er det økonomiske vanskeligheter, eller hva det kan være. Men poenget er at vi skal få noe ut av disse situasjonene. De er perfekte for oss, og det er opp til oss å ta dem på riktig måte. Guds hensikt med å tillate ulike situasjoner som dette er for at vi kan bli gjort lik med hans Sønns bilde!

«For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. For dem som han forut kjente, dem har han også forut bestemt til å bli likedannet med hans Sønns bilde, for at han skulle være den førstefødte blant mange brødre.» Romerne 8,28-29.

Når vi tror på disse versene, forstår vi hvorfor vi må gå gjennom vanskelige situasjoner. Alle ble født med et kjød hvor det ikke bor noe godt i. (Romerne 7,18) Det kan vi se når vi møter tvil, bekymring, misunnelse, bitterhet og alle disse andre tingene som kommer opp i våre liv. Men meningen er at vi skal forvandles til Guds Sønns bilde! Med andre ord bruker vi de situasjonene som Gud har gitt oss til å erkjenne at det vi ser er synden i vårt kjød, og vi seirer over den ved Den Hellige Ånds kraft. Da blir syndene som vi ser sakte men sikkert erstattet av Åndens frukt. Kjærlighet, tro, glede, takknemlighet, osv. På denne måten får vi guddommelig natur og blir mer og mer som Jesus! (2. Peter 1,3-4) Vi trenger situasjoner som viser oss disse tingene, slik at vi kan overvinne dem.

Midlene til frelse

Når jeg tror på det, er det lett å tro at «Jeg er virket på forferdelig underfullt vis». Gud elsker meg så høyt at han så at, hvis jeg skulle kunne seire over synden i kjødet mitt og bli som Jesus, så var denne sykdommen blant annet nødvendig for at dette arbeidet skulle bli fullført i meg. Det ville ikke vært det rette for alle; ulike mennesker trenger ulike typer prøvelser. Men det er det som gjør alt så utrolig. Gud elsker og kjenner oss så godt at han vet nøyaktig hva som er best for hver enkelt av oss.

Når vi kan se det slik, så må alle spørsmålene om «hvorfor meg?» eller om Gud straffer oss av en eller annen grunn, bare forsvinne. Hvis jeg klager eller er bitter på situasjonen, går jeg glipp av noe som har uvurderlig verdi. Disse prøvelsene er midler til min sjels frelse! Vi kan se hvor fullkomment Gud virker i hver av oss i disse versene:

«Derfor jubler dere av glede, selv om dere nå en liten stund, nødvendigvis har sorg i mange slags prøvelser. Dette skjer for at deres prøvede tro, som er langt mer kostbar enn det forgjengelige gull – som jo lutres ved ild – skal finnes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åpenbarelse. Ham elsker dere, enda dere ikke har kjent ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herliggjort glede, når dere vinner fram til endemålet for deres tro: sjelenes frelse.» 1. Peter 1,6-9.

Det er faktisk utrolig når du har tro på dette, og kan se dine situasjoner i dette lyset. Livet kan forvandles fra å være tungt og hardt til å være fylt av takknemlighet og glede!

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Guds evangelium

Nåden betyr at all min synd blir tilgitt når jeg bekjenner den. Men det betyr også at vi får kraft til å adlyde sannheten som Jesus kom med. I denne boken skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sanne evangelium er troens lydighet.