Jesu død – mer enn Golgata?

Ikke alle er klar over at Jesu korsfestelse var en fullendelse av frelsesverket, som varte i 33 år.

Jesu død – mer enn Golgata?

De fleste kristne har ofte hørt om Jesu død på korset på Golgata men det er bare noen få som vet at Jesus også døde på en annen måte, og at korsfestelsen var en fullendelse av frelsesverket, som varte i 33 år.

Hvordan var Jesu liv fra hans fødsel i Betlehem inntil hans korsfestelse på Golgata? Hadde han vært under en spesiell beskyttelse fra Faderens side i hans levedager, som kunne beskytte ham fra prøvelser og syndefallet? I Hebreerne 4,15 står det annerledes: For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss, men uten synd.

Prøvet som oss

Hvis han ble prøvet i alt, på samme måte som vi, men forble uten synd, da kommer det opp mange tanker med en gang: Hvordan klarte han det? Er et slikt liv mulig også for oss, og hvis ja, hvordan kan vi oppnå det? Er det mulig for oss å ikke skjelle igjen når vi blir utskjelt, ikke true når vi lider (1 Pet. 2,23)? Er det i det hele tatt mulig i dag å elske sine fiender slik som han elsket? (Mat. 5,44.) Er det mulig å ikke begjære, slik som han ikke begjærte? (Mat. 5,28). Hvordan kan vi ikke lenger leve etter menneskers lyster, men etter Guds vilje, den tid vi ennå skal være i kjødet? (1 Pet. 4,2.)

Jesus hadde et meget virksomt våpen, med hvilket han kunne beseire alle fristelser, og han gikk ut fra enhver prøve som en seierherre. Vi kan se hvordan han kunne bruke dette våpenet når han ble fristet i ørkenen. Satan appellerte til hans menneskelige natur og fristet ham med ting som han visste var en svakhet for mennesker, men Jesus avviste alle hans forslag gang etter gang – han «drepte» dem med Guds ord. Slik drepte han alle lystene i kjødet som ble vekket i ham i ulike forhold.

Frelst fra synden

Han visste at han ikke klarte det alene, og derfor har han med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. (Hebr. 5,7.) Han ble frelst, ikke fra døden på Golgata, men fra den døden som er syndens lønn.

All synd blir dødet med tiden og vi blir tvers igjennom lykkelige mennesker.

Paulus formaner oss også i Kolosserne 3,5: Så død da deres jordiske lemmer: Utukt, urenhet, syndig lidenskap, ond lyst og pengegriskhet, som er avgudsdyrkelse. På denne måten blir all synd dødet med tiden og vi blir tvers igjennom lykkelige mennesker.

En slik død overfor lystene i kjødet kaller Paulus for Jesu død, fordi Jesus var den første som brukte den. På denne måten har han innviet oss en vei til sann frihet. (Joh.8,36)

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.