Holde nattverd med Jesus!

Jesus banker på hjertedøren – hva skjer når vi åpner for ham?

Holde nattverd med Jesus!

«Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Åpenbaringen 3,20.

Jesus står utenfor vår hjertedør og banker. Det gjør han før vi er frelst. «Om noen hører min røst og åpner døren», står det. Men de fleste hører ikke hans røst. De hører alle andre røster, og åpner døren til sitt hjerte for alt annet med unntak av Jesus. Men den som hører hans røst og åpner døren, til ham går Jesus inn og holder nattverd med ham.

Men det er ikke bare før vi er frelst, at Jesus står og banker på vår hjertedør. Vi kan si at i hver fristelse vi kommer opp i, hver gang vi står på et valg, står Jesus for døren og banker. Nå spørs det hvilken røst vi hører etter. Kan vi høre Jesu røst der midt i fristelsen, når kjødet med dets lyster og begjær drar, og vi da åpner vår hjertedør for ham, da vil han gå inn til oss og holde nattverd med oss, og vi med ham.

Nattverd – det er jo å bryte brødet, og brødet er jo Guds ord. Når vi i fristelsen åpner døren for ham, da vil han komme inn i vårt hjerte og bryte brødet med oss – han vil utlegge Skriftene for oss. Han gir oss åpenbaringer i sitt ord, og det blir til næring og hjelp for oss i livet. Ved at han gjør Guds ord levende for oss, blir vi fylt med glede og fryd – han deler også vinen med oss.

Dette blir noe annet enn å høre etter kjødets stemme, og åpne døren for sine lyster og begjæringer, så en faller i fristelsen. Utgangen på det blir sorg i hjertet, og man høster fordervelse. (Galaterne 6,8)

Må Gud gi oss nåde til at vi alltid må høre Jesu røst når han banker på vår dør, og åpne døren for ham, så han kan komme inn til oss og holde nattverd med oss, og vi med ham.


Artikkelen ble først publisert med tittelen «Holde nattverd!» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i januar 1948.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Kanskje er du også interessert i å lese mer på vår temaside om forholdet til Jesus, eller i disse utvalgte artikler:

/hvordan-kan-jeg-fa-et-dypere-forhold-til-jesus

/hvordan-vet-du-nar-gud-kaller-pa-deg

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.