Gå til innhold

Jesus som Guds Sønn og Menneskesønn

Jesus er begge disse, men fornekter ikke nesten hele den religiøse verden denne sannheten?

«På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd …» 1. Johannes 4,2-3.

Jesus var både Guds Sønn og Menneskesønnen. «Jesus», det var jo det navnet han fikk som Menneskesønn, et alminnelig navn, et alminnelig navn som var den gangen. Men «Kristus», det var den salvede Konge – den som Gud hadde salvet til å være Konge over Israel. Og da: Jesus er Kristus. Jesus Kristus. I dette navnet er begge kombinert i ett: Guds Sønn og Menneskesønnen.

Forkaste Jesus

I Jesu tid ville de skriftlærde og fariseerne ha det til at Jesus bare var Jesus – han var ikke Kristus. De ville ikke høre på hva han hadde å si. Og derfor forkastet de ham og de så ham til og med som en forfører. Tenk så feil de tok! Guds Sønn, født inn i menneskeslekten og som fikk del i kjød og blod som oss, og de så ham altså som en forfører og korsfestet ham. De fornektet at han var Kristus, kommet i kjød, og var derfor i Antikristens ånd i deres dager.

Antikristens ånd begynte å arbeide på en annen måte så snart apostlene begynte å bygge menigheten på hjørnestenen som er Jesus. Nå, i stedet for å fornekte ham som Guds Sønn, arbeider Antikristens ånd for å fornekte ham som den sanne Menneskesønnen – et menneske som ble født med akkurat samme kjød og blod som vi har, med en menneskelig natur med synden i kjødet. Ikke et syndig kjød. Det ville bare ha skjedd hvis han hadde gitt etter for fristelsen og syndet. Men synden i kjødet, noe som betyr at han kunne bli fristet til å synde. Han ble fristet, men seiret over hver eneste fristelse, og dermed fordømte Gud synden i kjødet ved ham. Nei, nesten hele den religiøse verden avviser dette, og ser ham bare som en som kom i en slags lignelse som Menneskesønn. Kjøtt og blod, men med guddommelig natur i stedet for menneskelig natur. (Romerne 8,3-4; Filipperne 2,5-11; Hebreerne 4,14-15)

Kjenne igjen Antikristens ånd

Slik kan man kjenne igjen Antikristens ånd: Den bortforklarer det verk som Gud gjorde i sin Sønn til frelse for hele menneskeslekten, til seier over Satan og hele ondskapens åndehær. Han brakte forløsningen for alle mennesker, som ikke lenger trenger å følge kjødets lyster, men kan leve et guddommelig liv! (Romerne 7,18.24-25) Men Antikrists ånd vil bortforklare alt det der, og de fleste mennesker tror på hans bedrag. For hvis de ikke tror på seier over synd og å leve et guddommelig liv, da trenger de ikke å gjøre det. Slik bortforklarer Antikristens ånd det, for hadde ikke Jesus kommet i kjød, ja hvem er det da som kan få seier over kjødet? Så er menneskene altså nødt til å vandre etter kjødet.

Men det står i Romerne 1,3-4: «… om hans Sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ætt, og som etter hellighets Ånd er godtgjort å være Guds veldige Sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.» For å kunne bringe forløsning fra kjødet, måtte han nødvendigvis også ta del i det kjødet.  Antikrists ånd vil ha bort den forklaringen at Jesus etter kjødet er kommet av Davids ætt. Dermed kan han også bortforklare forløsningen ifra kjødet med dets lyster og begjæringer, for alle mennesker. Og så har vi bare syndenes forlatelse igjen. Men Jesus hadde jo beseiret den synd som han tilgir, og som vi har levd i, da han døde! Fordi Jesus hadde beseiret synden som han kunne tilgi ved sin død, er det nå mulig for oss å frigjøres fra selv å leve i synd. Dette er den nye pakts herlige håp! Synden er fordømt i kjødet, og derfor er det nå mulig for alle å seire over synden i sitt eget kjød. (Romerne 8,3-4) Vi har ikke lenger bare tilgivelse for synd som vi har begått, men frihet fra å være bundet til å gjøre de samme syndene om igjen! Dette er sann frigjørelse! Og det er bare mulig fordi Jesus kom som Menneskesønn. Dette er Guds evangelium.

Basert på en tale av Sigurd Bratlie i Oslo i 1980.

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss