Gå til innhold

Er hver kristen en disippel?

Er det én ting å være kristen og noe annet å være en disippel?

En kristen er en som følger Kristus – en bekjennende troende i hans liv og verk.

En disippel er en tilhenger av Kristi liv og lære. En som har viet sitt liv til å bli som ham – som lærling følger sin Mester. Så hva er da forskjellen mellom de to?

Sann kristendom

Å tro på Kristus betyr å tro på alle aspekter av det arbeidet som han gjorde av kjærlighet, for vår skyld. Hvis vi virkelig mener det, så vet vi at den eneste måten å virkelig gjengjelde denne kjærligheten er som han selv lærte oss. «Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.» Johannes 14,15.

Kristendom bør være mye mer enn å plassere ens tro helt på Kristi fullendte verk på Golgatakorset. Det går mye lenger enn det. Apostelen Paulus formaner oss: «… arbeid på deres frelse med frykt og beven – ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere. For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.» Filipperne 2,12. Kristendom skal være et aktivt liv som praktiseres hvert øyeblikk når vi er våkne, et liv hvor synden tilintetgjøres slik at Jesu liv kan åpenbares i våre legemer. (2. Korinter 4,10-11) Fra det øyeblikket vi tar imot Jesus inn i vårt hjerte bør vi finne hvordan vi kan tjene ham og hvordan vi skal holde hans bud, slik at dette arbeidet kan foregå i oss. Det er slik en disippel lever.

Kristendom skal være et aktivt liv som praktiseres hvert øyeblikk når vi er våkne, et liv hvor synden tilintetgjøres slik at Jesu liv kan åpenbares i våre legemer.

Det sanne svaret er at det er overhodet ingen forskjell mellom en sann kristen og en disippel. Men ikke alle som bekjenner seg til å være kristne lever faktisk et disippelliv.

Alt skal bli nytt

«For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med? Ellers kan det hende at han får bygd grunnmuren, men ikke er i stand til å fullføre. Da vil alle som ser det, begynne å spotte ham og si: Denne mannen begynte å bygge, men var ikke i stand til å fullføre!» Lukas 14,28-29.

Slik går det for tusenvis av bekjennende kristne. De begynner kanskje med å bekjenne Kristus og med å ta ham imot i sitt hjerte med glede, men når det kommer til deres daglige liv er det ingen forandring. Kjødets gjerninger er fortsatt tydelige. De lyver, de baktaler, de stjeler osv. De har ikke blitt en sann disippel i virkelighet!

Det er ikke slik det skal være. Når man blir en sann kristen får man et nytt sinn. Et nytt hjerte, kan man si.

«Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.» 2. Korinter 5,17.

«Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjertet av deres kjød og gi dere et kjødhjerte. Min Ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud og holder mine lover og gjør etter dem.» Esekiel 36,26-27.

Når man blir en sann kristen får man et nytt sinn. Et nytt hjerte, kan man si.

Kristendom er krigstjeneste

Gud er tilstrekkelig rik for alle som påkaller ham. Han frelser folk som er i nød; han avviser dem ikke. Da smaker de at Gud er god. Men vi tar feil hvis vi tror at det er kristendom. Å være kristen bør bety å være hans disippel – å leve etter hans bud og lære. Å være en tilhenger av dem – lære hva de er, og hvordan man kan følge hans vei og hans vilje.

Å bekjenne Kristus og å be ham komme inn i ens hjerte er selvfølgelig det første skrittet. Men det er langt fra å være det siste skrittet. Kristendom er krigstjeneste. Jesus kom ikke for å bringe fred, men et sverd. (Matteus 10,34) Han beseiret synden, Satan, og hele ondskapens åndehær i himmelrommet. Så den som ikke gjør det samme kan ikke være hans disippel.

1

Introduksjon

En innføring i det rikeste og mest givende livet som er mulig! Et liv som vil koste deg alt, men gir deg umåtelig mye mer i retur.

Les mer
2

Hvem er en disippel?

En disippel er etterfølger. En som holder seg til det han lærer av mesteren.

Les mer
3

Hva er betingelsene for disippelskap?

Jesus var veldig klar på hva hans disipler må gjøre.

Les mer
4

Hvordan blir jeg en disippel?

Å være en disippel betyr å følge i Jesu fotspor.

Les mer
5

Hva er resultatet av å være en disippel?

Prisen er ikke for noe å regne mot herligheten i vente for en trofast disippel.

Les mer
6

Er hver kristen en disippel?

Er det én ting å være kristen og noe annet å være en disippel?

Les mer
7

Gjør alle folkeslag til disipler

Hva var Jesu hensikt med misjonsbefalingen, som han ga sine disipler før han steg opp til himmelen?

Les mer
Følg oss