Hva er betingelsene for disippelskap?

De klare betingelsene for å regne seg selv som disippel står i Lukas 14,26-27. Her står opptaksprøven og søknadsprosedyren i ett. Det kreves ingen annen søknad fra noen.

«Om noen kommer til meg, og ikke hater sin far og mor og kone og sine barn og brødre og søstre, ja, også sitt eget liv, da kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.» Lukas 14,26-27.

Ledet etter Guds vilje

«Hatet» for familiemedlemmer og for ens eget liv er ikke ment som et hat mot enkeltpersoner. Det betyr at en som er disippel ikke er bundet av menneskelig råd, resonnement, meninger og innflytelse. De ledes bare i sin Mesters fotspor. Hvis det innebærer at en må stå imot sine nærmeste, og særlig mot sin egen vilje og meninger, så gjør de det gjerne for å følge dit hvor Mesteren deres fører dem. Dette kan medføre vanære og konflikt og at man må skille seg fra dem som ikke har det samme sinn, men frigjort fra hensyn til seg selv og andre mennesker, blir de ett med Kristus. Men nettopp dette fører også til samfunn, oppmuntring og oppbyggelse mellom disippelen og alle andre som har samme mål!

Jesus sier: «ja, også sitt eget liv». Ditt «eget liv» i denne sammenhengen er din egen vilje, dine meninger, dine menneskelige reaksjoner. Å bli fornærmet, sint, motløs, utålmodig, å gjøre forskjell på folk eller å gi etter for urenhet eller stolthet – alle disse er utslag av «eget liv». Du må som disippel gi avkall på å ha full styring over ditt liv, og gi det til ham, og vandre i lydighet på veien som han vil føre deg. Dette betyr å gi opp din vilje, eller å være en slave av dine naturlige reaksjoner. Det ville være ren dårskap å velge en annen måte enn hva Gud har planlagt, og tro at det skal gå bra. Hans plan er å gi deg liv i overflod!

Du må som disippel gi avkall på å ha full styring over ditt liv, og gi det til ham, og vandre i lydighet på veien som han vil føre deg.

Dette omfatter også dine forhold med foreldre, partnere, barn, eiendeler og din fremtid i denne verden. Alle disse forhold må være i samsvar med Kristi lære, og du kan være trygg på at dette vil være det beste både for deg selv og de rundt deg.

Beregne hva det koster

Å ha kristendommen som noe sekundært i livet ditt er en selvmotsigelse. Kristendom må være vårt liv. Å være kristen betyr å ha kun Kristi vilje og hans vei som veiledning og som et blylodd i forhold til alt annet i våre liv. Vi har ingenting som er utenfor ham.

Kristendom må være vårt liv. … Vi har ingenting som er utenfor ham.

«For hvem av dere som vil bygge et tårn, setter seg ikke først ned og regner etter hva det vil koste, om han har nok til å fullføre det med?» Lukas 14,28.

Alle som ønsker å bli en disippel må først sette seg ned og bergene hva det koster. Er du villig til å gi opp absolutt alt du har i denne verden for å følge Kristus, uansett hvor han fører deg? Er du forberedt på å være blindt lydige, selv når du ikke forstår retningen du blir ført i? Er du villig til å gi opp dine egne ideer, meninger, vilje og hva som helst som eventuelt må til for å bli ett med Kristus?

Et disippelliv er åpent for dem som svarer med et helhjertet «Ja!»

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

1

Introduksjon

En innføring i det rikeste og mest givende livet som er mulig! Et liv som vil koste deg alt, men gir deg umåtelig mye mer i retur.

Les mer
2

Hvem er en disippel?

En disippel er etterfølger. En som holder seg til det han lærer av mesteren.

Les mer
3

Hva er betingelsene for disippelskap?

Jesus var veldig klar på hva hans disipler må gjøre.

Les mer
4

Hvordan blir jeg en disippel?

Å være en disippel betyr å følge i Jesu fotspor.

Les mer
5

Hva er resultatet av å være en disippel?

Prisen er ikke for noe å regne mot herligheten i vente for en trofast disippel.

Les mer
6

Er hver kristen en disippel?

Er det én ting å være kristen og noe annet å være en disippel?

Les mer
7

Gjør alle folkeslag til disipler

Hva var Jesu hensikt med misjonsbefalingen, som han ga sine disipler før han steg opp til himmelen?

Les mer