Gå til innhold

Hvordan blir jeg en disippel?

Å være en disippel betyr å følge i Jesu fotspor.

Å være en disippel betyr å følge i Jesu fotspor. Det er betingelser, og vi må sette oss ned og beregne hva det koster, om vi er villige til å oppfylle disse betingelsene. (Lukas 14,26-33) Hvis vi er villige til å gjøre alt dette for Jesu skyld, da er vi allerede godt på vei til å bli en disippel. Vår kjærlighet til Jesus får oss til å feste blikket på én ting – å følge ham for å behage ham. Nå dreier det seg om det daglige liv. Våre gode hensikter blir prøvet.

Korset

«Da sa Jesus til disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.» Matteus 16,24.

Jesus tok opp sitt kors hver dag gjennom hele livet. Ikke korset på Golgata. I dette verset snakker han om korset lenge før han var korsfestet. Dette «korset» var stedet hvor lystene i hans kjød ble fornektet og møtte sin død. I praksis betydde dette at han sa «Nei!» Til kravene fra hans menneskelige natur – misunnelse, vrede, egoisme, ondskap, osv. Ved styrken som Gud ga ham kjempet han imot dem og ga aldri etter før han hadde beseiret dem.

Disippelens mål er å følge Mesteren, og det betyr at vi kan gjøre det samme som han. Ellers kunne vi ikke vært disipler. Hver dag gjennom hele livet finner vi synden i vårt kjød. Vi kommer inn i situasjoner hvor lyster og begjær i vårt kjød blir vekket og frister oss. (Jakob 1,14-15) Det som skiller ut disiplene er måten vi reagerer på i disse fristelsene. Akkurat som Jesus svarer vi også med et rungende «Nei!» Med blikket festet fast på målet om å følge Jesus vet vi at det eneste alternativet er å fornekte oss selv, ta opp vårt kors og seire over synden. Det betyr at vi bevisst velger det gode og døder vår egenvilje, for at Guds vilje skal skje. Det betyr at vi bevisst lider til synden er død, ikke én eller to ganger, men i hver eneste situasjon inntil vi er ferdig med det.

Med blikket festet fast på målet om å følge Jesus vet vi at det eneste alternativet er å fornekte oss selv, ta opp vårt kors og seire over synden.

Vi gjør dette inntil det ikke lenger er vår egen natur som er vår naturlige reaksjon, men guddommelig natur. Kristi liv kommer til syne i oss. (Matteus 5,48; 2. Peter 1,3-4; Romerne 8:29; 2. Korinter 4,10-11)

Født på ny

En disippel er født på ny, med et nytt sinn og et nytt hjerte. De tingene i verden som tidligere fanget vår oppmerksomhet og som tok vår tid mister sin verdi og sitt innhold. Med vårt nye hjerte og sinn får vi sans for det som er av Gud, og våre øyne er åpne for de tingene som har sann verdi. Det er disse «hjertes opplyste øyne» (Efeserne 1,18) som driver oss fram og gir oss et syn for målet vi strekker oss ut etter. Det er de som elsker sannheten og som vil settes fri fra synden som blir født på ny. De får makt til å hate sitt eget liv og bli Jesu disipler.

Når Jesus ber for disiplene, sier han: «Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. De er ikke av verden, likesom jeg ikke er av verden.»  Johannes 17,15-16. Vi er «ikke av verden», fordi vi har et langt større håp enn noe jordisk. I dette håpet er det vekst, fremgang, og forvandling til Jesus Kristi bilde.

Med vårt nye hjerte og sinn får vi sans for det som er av Gud, og våre øyne er åpne for de tingene som har sann verdi.

Når vi er svake, så er han sterk

Dette er ikke noe som vi er i stand til å gjøre på egen hånd, i vår egen styrke. Som mennesker er vi svake når det gjelder synd. Menneskets natur vil heller synde enn lide. Så hvordan skal vi bli stående i disse kampene? Hvordan kan vi overvinne synden når vi er så svake av naturen?

Vi ydmyker oss, erkjenner vår svakhet, og ber til Gud om styrke og kraft, og han gir det i overflod. Les 1. Korinter 10,13; Efeserne 3,20; Filipperne 4,19; 2. Korinter 12,7-10; Jakob 4,6-9.

Vi er kalt til lydighet. «Ved ham har vi fått nåde og apostelembete for å virke troens lydighet blant alle hedningefolkene, for hans navns skyld.» Romerne 1, 5. Hvis vi følger denne vei i troens lydighet – å være lydig når Ånden påpeker synden i vårt kjød som vi må fornekte – da blir vi Jesu disipler. Uten denne radikale holdningen kan vi ikke seire over synden og vi kan ikke være en disippel.

Som disipler kan vi si med Paulus: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterne 2:20.

1

Introduksjon

En innføring i det rikeste og mest givende livet som er mulig! Et liv som vil koste deg alt, men gir deg umåtelig mye mer i retur.

Les mer
2

Hvem er en disippel?

En disippel er etterfølger. En som holder seg til det han lærer av mesteren.

Les mer
3

Hva er betingelsene for disippelskap?

Jesus var veldig klar på hva hans disipler må gjøre.

Les mer
4

Hvordan blir jeg en disippel?

Å være en disippel betyr å følge i Jesu fotspor.

Les mer
5

Hva er resultatet av å være en disippel?

Prisen er ikke for noe å regne mot herligheten i vente for en trofast disippel.

Les mer
6

Er hver kristen en disippel?

Er det én ting å være kristen og noe annet å være en disippel?

Les mer
7

Gjør alle folkeslag til disipler

Hva var Jesu hensikt med misjonsbefalingen, som han ga sine disipler før han steg opp til himmelen?

Les mer
Følg oss