Introduksjon

Det siste Jesus sa til sine disipler før han for opp til himmelen var å gå ut og gjøre alle folkeslag til disipler (Matteus 28,18-20) Så da må det også være mulig for meg å bli hans disippel!

Jesus selv har kalt oss til å være en disippel, hans etterfølger. Dette er det største kallet som et menneske kan få. Det er et liv som fører til et enda mer rikelig og evig liv. Det er et liv i vekst i det som er av Gud og forvandling til Kristi bilde. Det er en vei vi må gå. Det er en livslang pakt med vår Herre og Mester, å følge ham på livets vei, uansett hvor det kan føre. Gjennom trengsler og prøvelser til evig herlighet og samfunn med ham.

Jesu disipler forsto dette da de straks forlot alt for å følge ham. (Matteus 4,18-22) Som en idrettsutøver som ofrer alt for å oppnå de høyeste prestasjonene i sin idrett, kan en kristen ikke være en sann Jesu disippel uten å oppgi alt. (Lukas 14,26-27)

«… Men er vi barn, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham.» Romerne 8,16-18. Å være en Guds arving og en medarving med Kristus er et enormt løfte. Har jeg virkelig regnet hva det koster å være en disippel? Kan jeg virkelig si at jeg er en disippel, med Jesus som min Mester?

Les mer om denne livslange utdanningen i denne delen, samt relaterte artikler på nettstedet, med dyptgående artikler og vitnesbyrd fra disipler som har opplevd og opplever at det virkelig lønner seg å følge i Jesu fotspor!

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

1

Introduksjon

En innføring i det rikeste og mest givende livet som er mulig! Et liv som vil koste deg alt, men gir deg umåtelig mye mer i retur.

Les mer
2

Hvem er en disippel?

En disippel er etterfølger. En som holder seg til det han lærer av mesteren.

Les mer
3

Hva er betingelsene for disippelskap?

Jesus var veldig klar på hva hans disipler må gjøre.

Les mer
4

Hvordan blir jeg en disippel?

Å være en disippel betyr å følge i Jesu fotspor.

Les mer
5

Hva er resultatet av å være en disippel?

Prisen er ikke for noe å regne mot herligheten i vente for en trofast disippel.

Les mer
6

Er hver kristen en disippel?

Er det én ting å være kristen og noe annet å være en disippel?

Les mer
7

Gjør alle folkeslag til disipler

Hva var Jesu hensikt med misjonsbefalingen, som han ga sine disipler før han steg opp til himmelen?

Les mer