Hva er «korset»?

Jesu død på korset på Golgata gjorde det mulig for alle mennesker å få tilgivelse for sine synder. Denne døden var imidlertid bare kulminasjonen av at Jesus hadde tatt opp sitt kors hver dag – et indre kors hvor all hans egenvilje ble ofret, og dermed all synd i kjødet ble dødet.

Mens korset på Golgata var slutten på Jesu fysiske liv her på jorden, er dette korset (syndenes forlatelse) bare begynnelsen for en disippel som virkelig har som mål å komme til et liv i fullstendig seier over all synd i kjødet, akkurat som Jesus gjorde.

I Bibelen står det faktisk om tre ulike kors:

  • Det første korset: Korset på Golgata. (Lukas 23,33-43) Dette er korset som Jesus led og døde på. Ved å tro på det Jesus gjorde på dette korset har vi fred med Gud. Kristus har nå blitt vårt sonoffer, og vi kan få tilgivelse for våre synder når vi ber om det, og omvender oss.
  • Det andre korset: Korsfeste det gamle mennesket og kjødet med dets lidenskaper og lyster. Dette er korset som Paulus skriver om i Romerne 6,6 og Galaterne 5,24. Dette er korset hvor vårt «gamle menneske» – vårt gamle liv der vi bevisst var enige med synden – blir satt ut av spill, og kjødet med dets lidenskaper og lyster mister sin makt over oss. Ved dette korset blir vi født på ny og blir disipler. Vi er ikke lenger syndens slaver, for å leve etter kjødet. (Romerne 6,15-23; Romerne 8,12) Vi er gjort levende med Kristus, etter å ha mottatt Jesus som Herre i våre liv.
  • Det tredje korset: Ta opp sitt kors hver dag og fornekte seg selv som disippel. (Matteus 16,24; Lukas 9,23) Dette er korset som Jesus tok opp hver dag gjennom hele sitt liv, da han fornektet seg selv – sin egen vilje. Ved å ta opp vårt kors hver dag som Jesus gjorde, kan vi bli ferdig med syndens rot når vi fortsetter å døde synden i våre liv som Den Hellige Ånd åpenbarer for oss. Dette er det skjulte livet med Kristus i Gud. Dette er helliggjørelse – en dyp frelse og forvandling av hele vårt indre menneske i Guds bilde. Dette er brudekallet.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

1

Ordet om korset – Innledning

Korset nevnes mange steder i Bibelen, men mest betydelig i Paulus’ brev. Lenge før Jesus ble korsfestet på korset på Golgata, formante han oss til å ta opp vårt kors hver dag og følge ham, noe som er en betingelse for disippelskap. […]

Les mer
2

Hva er «korset»?

I Bibelen står det faktisk om tre ulike kors.

Les mer
3

Det første korset: Korset på Golgata

Dette er korset som fører til syndenes forlatelse.

Les mer
4

Det andre korset: Korsfeste det gamle mennesket og kjødet med dets lidenskaper og lyster

Hvis man ønsker å bli en disippel må denne «korsfestelsen» bli virkelighet.

Les mer
5

Det tredje korset: Ta opp vårt kors hver dag som disipler

Jesu formaning innebærer en dyp frelse. Gjennom dette korset kan hele vårt indre menneske bli forvandlet til Kristi bilde.

Les mer
6

Hva er resultatet av å ta opp vårt kors?

En strålende fremtid i kunnskapen om Kristus.

Les mer