Ordet om korset – Innledning

Korset nevnes mange steder i Bibelen, men mest betydelig i Paulus’ brev. Lenge før Jesus ble korsfestet på korset på Golgata, formante han oss til å ta opp vårt kors hver dag og følge ham, noe som er en betingelse for disippelskap. (Lukas 9,23) Jesus tok selv opp dette korset hver dag; det var det viktigste redskapet som han tilintetgjorde syndens rot med, og seiret over dødens makt og djevelen.

Paulus ble grepet av ordet om korset. I brevene ser vi hvor høyt han verdsette korset; det gjennomsyret hele hans liv og forkynnelse.

«For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft.» 1. Korinter 1,18.

«For jeg ville ikke vite av noe blant dere, uten Jesus Kristus, og ham korsfestet.» 1. Korinter 2,2.

«Jeg er korsfestet med Kristus.  20Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.» Galaterne 2,19-20.

Disse skriftsteder viser klart at korset er den avgjørende nøkkelen, selve måten vi kan følge Jesus på, på den nye og levende vei inn i helliggjørelse. Ved korsets kraft er vi i stand til å bli forvandlet til Jesu bilde, slik at Kristi liv kan også bli åpenbart i vårt legeme. (2. Korinter 4,10-11) Dette er grunnen til at ordet om korset er en av de sentrale og viktigste støttene i evangeliet.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

1

Ordet om korset – Innledning

Korset nevnes mange steder i Bibelen, men mest betydelig i Paulus’ brev. Lenge før Jesus ble korsfestet på korset på Golgata, formante han oss til å ta opp vårt kors hver dag og følge ham, noe som er en betingelse for disippelskap. […]

Les mer
2

Hva er «korset»?

I Bibelen står det faktisk om tre ulike kors.

Les mer
3

Det første korset: Korset på Golgata

Dette er korset som fører til syndenes forlatelse.

Les mer
4

Det andre korset: Korsfeste det gamle mennesket og kjødet med dets lidenskaper og lyster

Hvis man ønsker å bli en disippel må denne «korsfestelsen» bli virkelighet.

Les mer
5

Det tredje korset: Ta opp vårt kors hver dag som disipler

Jesu formaning innebærer en dyp frelse. Gjennom dette korset kan hele vårt indre menneske bli forvandlet til Kristi bilde.

Les mer
6

Hva er resultatet av å ta opp vårt kors?

En strålende fremtid i kunnskapen om Kristus.

Les mer