Synd og seier over synden

Skriften taler entydig om seier over synden. Et seirende liv er fullt ut mulig, og det er helt unødvendig å leve i synd. Ingen behøver å være en syndens slave.

1

Hva er synd?

Vi vet at vi alle er syndere og trenger å bli frelst fra vår synd. Men hva er definisjonen av synd?

Les mer
2

Tilgivelse for synd

Tilgivelse for synd er en av de største mulige gaver. Det er begynnelsen på det kristne livet, og er et av resultatene av Jesu arbeid. Hva innebærer syndens tilgivelse, hvordan mottar vi den, og hva skjer etterpå?

Les mer
3

Hva er samvittigheten? Hvordan håndterer jeg skyldfølelser?

Hvordan kan jeg sikkert vite hva som er riktig og galt? Hva gjør jeg med de skyldige følelsene?

Les mer
4

Hva er forskjellen mellom å hå synd og å gjøre synd?

Johannes skriver at vi alle har synd, men at de som gjør synd ikke har sett eller kjent Gud. (1. Johannes 1,8; 1. Johannes 3,6) Hva er så forskjellen?

Les mer
5

Hva er forskjellen på fristelse og synd?

Er det egentlig noe forskjell på fristelse og synd?

Les mer
6

Hvordan seirer jeg over synd?

I Bibelen står det om å få «mer enn seier» over synd. Men hvordan?

Les mer