Hva er forskjellen mellom å hå synd og å gjøre synd?

Syndefallet

Synden kom inn i verden ved Eva og Adam, som var ulydige mot Gud. Ved denne ulydighetshandlingen (syndefallet) ble de besmittet, og begge fikk et syndig kjød. (1. Mosebok 3, 1-6; Romerne 5,12) Det bodde lyster i kjødet (deres menneskelige natur) som nå ble vekket og begynte å stride imot Guds vilje. Disse lystene kalles for synden i kjødet, eller egenviljen.

Å ha synd; fristelse

Alle mennesker har arvet synden i kjødet, og derfor kan vi si at alle har synd. (1. Johannes 1,8) Det kan vi merke ved at vi fristes. «Enhver som fristes dras og lokkes av sin egen lyst. Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.» (Jakob 1, 14-15) Fristelse er altså ikke det samme som å synde, men hvis vi i vårt sinn bevisst gir etter for det som lystene vil, da «unnfanges» synd, ved at det blir en forbindelse mellom vårt sinn og synden vi har i kjødet.

Å gjøre synd; å falle i synd

Det er stor forskjell på det å ha synd og det å gjøre synd. De som gjør synd er de som vil synde, de vil ikke gi opp synden. «Den som gjør synd, er av djevelen; for djevelen synder fra begynnelsen.» 1. Johannes 3,8. «Men når synden er fullmoden, føder den død.» Jakob 1,15. Det dreier seg om en åndelig død, der vi skilles fra Gud. Gud kan ikke ha samfunn med mennesker som ikke vil gi opp synden. Det blir da et liv uten håp og uten Gud.

Når vi har gitt vårt liv til Jesus, går vi på veien han vandret. Vi har forpliktet oss til å gjøre Guds vilje og slutte å leve i synd. Vi har tatt opp en kamp mot synden og har begynt å gå på livets vei. Det kan også skje når vi går på veien at vi allikevel faller. Men det ikke var det vi ville – vårt sinn var å tjene Gud og følge Kristus. Vi forblir ikke i synden, men sørger over det, og reiser oss opp igjen med en gang. Fordi sinnelaget er å gjøre det gode, gjør fallet oss våkne og oppmerksomme, og gjør oss fast besluttet at det ikke skal skje igjen.

Ikke synde!

«Mine barn! Dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde.» 1. Johannes 2,1. Dette må jo være mulig, siden det står skrevet så klart i Guds ord! Jesus selv levde et liv på jorden som menneske, under samme vilkår som oss, men han syndet aldri, fordi han aldri ga etter for lystene som bodde i kjødet. Gud kunne derimot fordømme synden i kjødet! (Hebreerne 4,15; Romerne 8,3) Derfor kunne ikke døden holde ham, og ved dette offeret åpnet han en vei tilbake til Gud, hvor vi som disipler kan følge etter. For et kraftig, håpefullt evangelium som vi har fått!

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

1

Hva er synd?

Vi vet at vi alle er syndere og trenger å bli frelst fra vår synd. Men hva er definisjonen av synd?

Les mer
2

Tilgivelse for synd

Tilgivelse for synd er en av de største mulige gaver. Det er begynnelsen på det kristne livet, og er et av resultatene av Jesu arbeid. Hva innebærer syndens tilgivelse, hvordan mottar vi den, og hva skjer etterpå?

Les mer
3

Hva er samvittigheten? Hvordan håndterer jeg skyldfølelser?

Hvordan kan jeg sikkert vite hva som er riktig og galt? Hva gjør jeg med de skyldige følelsene?

Les mer
4

Hva er forskjellen mellom å hå synd og å gjøre synd?

Johannes skriver at vi alle har synd, men at de som gjør synd ikke har sett eller kjent Gud. (1. Johannes 1,8; 1. Johannes 3,6) Hva er så forskjellen?

Les mer
5

Hva er forskjellen på fristelse og synd?

Er det egentlig noe forskjell på fristelse og synd?

Les mer
6

Hvordan seirer jeg over synd?

I Bibelen står det om å få «mer enn seier» over synd. Men hvordan?

Les mer