Hva er synd?

Hva er egentlig synd? Synden er det som skiller menneskene fra Gud, og syndens lønn er død. Jeg begår synd når jeg ikke er lydig mot Guds vilje og når jeg bryter hans lover. (1. Johannes 3,4)

Det er mange utrykk som beskriver synd, både bibelske og ubibelske. For eksempel, hva betyr uttrykkene «synden i kjødet» og «legemets gjerninger»? Alle har synd, men ingen må gjøre (begå) synd. Hva er forskjellen på disse to?

Syndens opphav

Synden kom til verden da Adam og Eva var ulydige mot Gud og åt av treet som gir kunnskap om godt og ondt. De valgte å gjøre sin egen vilje i stedet for Guds vilje, og ble ved dette bevisste på rett og galt. (1. Mosebok 2-3) Denne ene ulydighetshandlingen fordervet den menneskelige naturen deres, og de fikk en syndig natur, et syndig kjød.

Synden i kjødet

Hva er synden i kjødet? Alle etterkommere av Adam og Eva har arvet synden i kjødet – ikke skyld, men en tilbøyelighet til heller å ville følge sin egen vilje enn Guds vilje. Bibelen bruker mange ord på å beskrive dette: synden i kjødet, syndelegemet, syndens lov, lyster og begjæringer osv. I Romerne 7,18 skriver Paulus, «For jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor ikke noe godt.» Her beskriver han den tilbøyeligheten til å synde som vi alle har arvet.

Johannes skriver, «Dersom vi sier at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss.» 1. Johannes 1,8. Synden som jeg har er synden i kjødet som jeg har arvet – lyster og begjæringer. Det har jeg derimot ikke skyld i selv; det er noe jeg er født med, og innebærer dermed ikke skyld. (Romerne 7,24-25; Romerne 8,1)

Jeg kan merke denne tilbøyeligheten i meg hver gang jeg blir fristet. «Men enhver som blir fristet, dras og lokkes av sin egen lyst.» Jakob 1,14.

Når har jeg begått synd?

Det er en stor forskjell på det å ha synd – å lokkes av mine lyster og begjær – og det å gjøre synd. Jakob skriver videre: «Når så lysten har unnfanget, føder den synd. Men når synden er fullmoden, føder den død.» Jakob 1,15. Her ser vi at fristelsen ikke blir til synd (synd som har blitt begått) før den unnfanges. Denne unnfangelsen skjer når mitt sinn er enig med lystene. Resultatet er at jeg begår synd, om det skjer i tanker, ord eller gjerninger. Dette er synd jeg er skyldig i og som jeg må stå til regnskap for.

Synd jeg ikke er klar over – legemets gjerninger

Jeg kan reagere, snakke eller tenke motsatt av hva som er Guds vilje uten å være klar over det. I Romerne 7 og 8 beskriver Paulus dette veldig klart. Og her kaller han dette for legemets gjerninger, og å være fanget av syndens lov i mine lemmer. Fordi dette aldri streifet bevisstheten min, har jeg heller ingen skyld. Men selv disse gjerningene kan bli brakt opp i min bevissthet senere, og må ordnes opp i.

Les de andre artiklene under dette temaet for å finne ut mer om samvittigheten, fristelse, tilgivelse for synd, og å leve et seirende liv.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

1

Hva er synd?

Vi vet at vi alle er syndere og trenger å bli frelst fra vår synd. Men hva er definisjonen av synd?

Les mer
2

Tilgivelse for synd

Tilgivelse for synd er en av de største mulige gaver. Det er begynnelsen på det kristne livet, og er et av resultatene av Jesu arbeid. Hva innebærer syndens tilgivelse, hvordan mottar vi den, og hva skjer etterpå?

Les mer
3

Hva er samvittigheten? Hvordan håndterer jeg skyldfølelser?

Hvordan kan jeg sikkert vite hva som er riktig og galt? Hva gjør jeg med de skyldige følelsene?

Les mer
4

Hva er forskjellen mellom å hå synd og å gjøre synd?

Johannes skriver at vi alle har synd, men at de som gjør synd ikke har sett eller kjent Gud. (1. Johannes 1,8; 1. Johannes 3,6) Hva er så forskjellen?

Les mer
5

Hva er forskjellen på fristelse og synd?

Er det egentlig noe forskjell på fristelse og synd?

Les mer
6

Hvordan seirer jeg over synd?

I Bibelen står det om å få «mer enn seier» over synd. Men hvordan?

Les mer