Hva er samvittigheten? Hvordan håndterer jeg skyldfølelser?

Hva er samvittigheten?

Vi har alle en medfødt sans for det som er riktig og galt, en «indre stemme» som evaluerer alle våre tanker, ord og gjerninger. Denne «indre stemmen» kalles samvittigheten, og den gir meg informasjon om noe er moralsk rett eller galt.

Men min samvittighet er ikke noe uforanderlig, noe som aldri endres. Det formes og utvikles av mine omgivelser, mine erfaringer og min forståelse. Derfor er samvittigheten forskjellig i ethvert menneske, og den kan ikke brukes som «siste instans».

En ren samvittighet

Å ha en god samvittighet er likevel minimumskravet for å ha fred med Gud. Jeg må aldri under noen omstendigheter handle mot min samvittighet, for det er det samme som bevisst å gjøre synd. En ren samvittighet betyr at jeg lever fullkomment etter lyset (forståelsen) som jeg har.

Hvis jeg bevisst har begått synd må jeg be Gud og, om nødvendig, mennesker om tilgivelse. Jeg må ordne opp i sakene mine før jeg kan gjøre noen fremskritt i mitt åndelige liv.

En overfølsom samvittighet

Det er vanlig at folk fortsetter å føle seg skyldig selv etter å ha fått syndens tilgivelse. Satan, anklageren, kan fortsette å anklage meg for tidligere synd, eller fordi jeg blir fristet. Da må jeg motstå ham i tro og henvise ham til Jesus som har utslettet min skyld. Jeg må også vende meg bort fra å synde for å være fri for skyldige følelser.

Jeg kan også føle meg skyldig på grunn av en overfølsom, svak samvittighet som beskylder meg for alle slags ting som egentlig ikke har noe å gjøre med å tjene Gud. Jeg kan være veldig opptatt av ytre ting som jeg anser å være rett eller galt, uten å finne Guds vilje. Dette kan også føre meg til å dømme andre eller blande meg i deres saker, når de selv kanskje har en helt klar samvittighet i henhold til forståelsen de har. Tilsvarende kan jeg selv føle meg skyldig på grunn av andres oppfatning av hva jeg har gjort eller sagt. Satan, anklageren, prøver å benytte denne muligheten til å få meg inn i fortvilelse om meg selv eller til å begynne å anklage de andre.

Hvis mitt sinnelag er å tjene Gud, kan han hjelpe meg på dette området slik at samvittigheten min styres i riktig retning. Guds ord har klare retningslinjer for hva hans vilje egentlig er, og jeg kan be om å få Den Hellige Ånd, Hjelperen, til å veilede meg og gi meg en klarere forståelse.

En skadet samvittighet

Hvis jeg herder meg på ett eller flere områder i mitt liv, og bevisst handler mot min samvittighet igjen og igjen, kan jeg til slutt få en skadet samvittighet. Ved gjentatt ulydighet blir samvittigheten «slått av» på disse områdene, og resultatet er at jeg kan gjøre det jeg egentlig vet er galt, uten lenger å føle meg skyldig i samvittigheten min. Selvfølgelig er dette en ekstremt farlig tilstand å befinne seg i – syndens lønn er den samme selv om jeg ikke lenger innrømmer skyld.

Men hvis jeg har en helhjertet omvendelse og begynner å tjene Gud og gjøre hans vilje, kan Den Hellige Ånd også vise meg disse områdene. Jeg må da ta opp en hard kamp mot denne synden og få mine saker i orden. Det står skrevet at jeg må høste det jeg har sådd, og denne «høsten» kan være smertefull og vanskelig å bære, men ved lydighet og utholdenhet kan jeg bli helbredet.

Min frelse og en samvittighet i utvikling

Paulus skrev at han ikke visste noe med seg selv, men at han dermed ikke var rettferdiggjort. (1. Korinter 4,4) Han hadde en ren samvittighet, men han visste at det fortsatt var områder i hans liv som ikke var fullkomne i Guds lys. Det måtte mer enn en ren samvittighet til for å bli fullstendig frelst.

Hvis jeg vil gjøre Guds vilje, opplyser Den Hellige Ånd meg om områder i mitt liv hvor samvittigheten min ikke er følsom nok til å reagere. Ånden vil vise meg synden som bor i kjødet mitt (min menneskelige natur), og dette er et langt større område enn bare synden som er synlig. Hvis jeg er lydig mot Ånden og hans veiledning, vil samvittigheten min også utvikle seg og dekke et større område.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

1

Hva er synd?

Vi vet at vi alle er syndere og trenger å bli frelst fra vår synd. Men hva er definisjonen av synd?

Les mer
2

Tilgivelse for synd

Tilgivelse for synd er en av de største mulige gaver. Det er begynnelsen på det kristne livet, og er et av resultatene av Jesu arbeid. Hva innebærer syndens tilgivelse, hvordan mottar vi den, og hva skjer etterpå?

Les mer
3

Hva er samvittigheten? Hvordan håndterer jeg skyldfølelser?

Hvordan kan jeg sikkert vite hva som er riktig og galt? Hva gjør jeg med de skyldige følelsene?

Les mer
4

Hva er forskjellen mellom å hå synd og å gjøre synd?

Johannes skriver at vi alle har synd, men at de som gjør synd ikke har sett eller kjent Gud. (1. Johannes 1,8; 1. Johannes 3,6) Hva er så forskjellen?

Les mer
5

Hva er forskjellen på fristelse og synd?

Er det egentlig noe forskjell på fristelse og synd?

Les mer
6

Hvordan seirer jeg over synd?

I Bibelen står det om å få «mer enn seier» over synd. Men hvordan?

Les mer