Gå til innhold

Kom ut fra henne, mitt folk

«Kom ut fra henne [Babylon], mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager!» Dette er alvorlige ord—men hvem er de rettet mot?

«Og jeg hørte en annen røst fra himmelen si: Kom ut fra henne, mitt folk, for at dere ikke skal ha del i hennes synder, og for at dere ikke skal få del i hennes plager! For hennes synder når like til himmelen, og Gud har kommet i hu hennes urettferdige gjerninger.» Johannes åpenbaring 18, 4-5.

Jeg lurer på hvor mange mennesker som har lest disse ordene og virkelig tenkt over hva det betyr for dem. Det er vesentlig at denne stemmen kom fra himmelen og var rettet mot de Jesus kalte «sitt folk». Hvem er «hans folk»? Og hva er «Babylon»?

Paulus profeterte til Timoteus at det ville komme vanskelige tider, og under et dekke av kristendom ville folk være «egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottende, ulydige mot foreldre, utakknemlige, uten aktelse for det hellige, uten naturlig kjærlighet, uforsonlige, baktalende, umåtelige, voldsomme, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppfarende, oppblåste, slike som elsker sine lyster høyere enn Gud. De har skinn av gudsfrykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra» (2. Timoteus 3,1-5).

Denne mangelen på trofasthet — å ikke ville oppgi sine egne syndige lyster, men likevel holde ved Kristus som soning for sine synder — blir referert til som «skjøgedom» eller åndelig utroskap av Paulus og Jakob. Samtidig skriver Johannes tydelig at vennskap med verden (kjødets lyst, øynenes lyst og hovmodig skryt av det en er og har) er fiendskap mot Gud. Det Gud kaller Babylon den store, mor til skjøgen og alle vederstyggeligheter på jorden, er en religiøs organisasjon som rir på ryggen til et stort dyr — en verden som ligger under for Satans makt. Gjennom århundrer har dyret støttet en form for kristendom som aldri har ledet menneskene til et liv i seier, men bundet dem til menneskeskapte doktriner og religiøse autoriteter med et skinn av gudsfrykt, som fornekter den kraften man får ved å leve et korsfestet liv.

Ser vi ikke stadig tydeligere at denne falske kristendommen følger dyrets vei i stedet for å elske Gud og holde hans bud, og tolererer dyrets umoralske livsførsel i stedet for å motarbeide den? Vi vet at ikke alle som kaller Jesus «Herre» hører himmelens rike til, men de som gjør Faderens vilje og vender seg bort fra lovløshet (Matteus 7, 21-23). De som har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer, hører Kristus til (Galaterne 5, 24). De hater synden og lengter etter et liv i seier, hvor de kan være Gud til velbehag på alle måter.

Slike mennesker kan ikke ha fred i et «skjøgesystem.» I disse siste dager åpner Gud menneskenes øyne slik at de kan se den fordervelsen som er i Babylon og dyret. Noen prøver med gode intensjoner å reformere sin gren av kristendommen, å adlyde Gud i stedet for mennesker og følge Guds ord slik de gamle reformatorene gjorde. De opplever den samme behandlingen fra skjøgeånden som Guds folk i tidligere generasjoner. De blir brakt til taushet eller stengt ute. Skjøgen er uhelbredelig. Ordet fra himmelen er «Kom ut fra henne, mitt folk».

Ordet fra himmelen er «Kom ut fra henne, mitt folk.» Men hvor skal de gå?

Men hvor skal de gå? «La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære!» (Hebreerne 13, 13). Hva skjedde med Jesus der «utenfor leiren», fjernet fra alle menneskelige forventninger? Han ble korsfestet. Utenfor leiren er de som tror på å være korsfestet med Kristus. De er ikke tilfreds kun med at Kristus ble korsfestet for dem, slik at deres synder er tilgitt igjennom hans forsonende død, med de har en lengsel etter å seire over synden og regjere med ham i livet — nå og i all evighet. I stedet for å holde fast ved en form for «kristendom» uten å oppgi sine syndige lyster, har de korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer.

«Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem». (2. Korinterne 5, 15). Selv om han døde for hele verdens synder, er de som i sannhet omvender seg dypt takknemlig for Guds nåde. De sørger over sine feil og får ikke næring gjennom et budskap som ikke har mer å gi enn syndenes forlatelse. På sitt verste forkynner skjøgen tilgivelse uten omvendelse, og tillater at folk fortsetter å leve i synd med et falsk håp om å komme til himmelen.

«Han som ga seg selv for oss for å løse oss ut fra all lovløshet, og rense for seg selv et eiendomsfolk, som med iver gjør gode gjerninger» (Titus 2, 14).

Gud selv samler til ett legeme, alle de som lever et korsfestet liv. De er trofaste mot Jesus, sin himmelske brudgom, og blir hans brud, hans dyrebare eiendom, som han ga sitt liv for. (Johannes Åpenbaring 19,7 og 21,1-27.)

 

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Jeg er korsfestet med Kristus

Dette heftet er basert på det som Paulus skriver i Galaterne 2,19-20: «Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.” Her forklarer Elias Aslaksen hva dette betyr, og hvordan leseren kan ha samme vitnesbyrd som Paulus i sitt eget liv.

Følg oss