Kristendom – en tillatelse til å synde?

Kristendom – en tillatelse til å synde?

Noen ganger kan kristendom nesten bare virke som en tillatelse til å synde. Men hvordan er det en trøst for en som ønsker å slutte å synde?

6 min. ·

Mange kristne forsamlinger rundt om i verden er raske til å forsikre deg om at det er umulig for oss å overvinne synden som Jesus gjorde. Men er dette virkelig det som er skrevet i Bibelen? Eller tilbyr kristendommen noe mer enn tilgivelse?

«Jesus døde for deg – Han har gjort alt.» «Du har tilgivelse, uansett hvor mye du synder.» «En gang frelst, alltid frelst.»

Disse uttrykkene, og mange lignende, blir ofte brukt i kristen forkynnelse. De kan høres svært attraktive og håpefulle ut, og til og med hevde å ha grunnlag i Skriftene. Men det virker nesten som dette bare er en tillatelse til å synde. Hvordan er det en trøst for en som ønsker å slutte å synde? En som er lei av måten de reagerer på, de dårlige vanene, og alle de onde tendensene som de på en eller annen måte bare ikke kan riste av seg? Er kristendom ikke noe mer enn dette?

Mer enn tilgivelse

Tilgivelse er noe vi alle trenger, men ikke noe vi kan ta for gitt, og absolutt ikke noe vi fortjener. Jesus sier at «Det er ikke de friske som trenger lege, med de som har ondt.» (Matteus 9,12)

Men en lege kan helbrede de syke – gjøre dem bedre. Det er klart at vi trenger en lege. Bare fordi vi er kristne betyr det ikke at vi ikke blir fristet til å tenke urene tanker, til å være bekymret for hva andre folk synes, til å være sint på noen som har gjort oss urett, osv. Men det er ikke meningen at vi skal fortsette å gi etter for fristelse hele livet. Jesus er den store legen og han har makt til å helbrede oss fra vår synd. Ikke bare kan han tilgi oss for synder vi allerede har begått, men han kan også vise oss veien til å beseire selve syndens rot, lystene i vår natur som er årsaken til at vi blir fristet til å synde.

Dette er mulig fordi han kom til jorden i syndig kjøds lignelse, og likevel syndet han aldri en eneste gang (Romerne 8,3-4). Dette er også tydelig skrevet i Hebreerne 4,15-16: «For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for at vi kan få miskunn, og finne nåde til hjelp i rette tid.»

Hele hensikten med at Jesus tok på seg menneskelig natur og ble fristet i alt i likhet med oss, var at han kunne beseire synden som bodde i hans egen menneskelige natur. På denne måten åpnet han en vei for oss til å følge ham til frihet fra synden! Han kom ikke bare for å gjøre alt i vårt sted og bare etterlate oss håp om tilgivelse. «For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd …» 1, Peter 2,20-22. Det er helt klart meningen at vi også skal beseire syndens makt som Jesus gjorde! Det er slik han «helbreder» oss fra vår synd.

Overvinne synden: Jesus trenger også at vi samarbeider

Akkurat som en lege gir deg instruksjoner, kanskje medisiner eller øvelser, trenger Jesus også at vi samarbeider for at han skal kunne helbrede oss. Det er skrevet i 1. Peter 4,1-2 «Da nå altså Kristus har lidd i kjødet, så må også dere væpne dere med den samme tanken, at den som har lidd i kjødet, er ferdig med synden, slik at dere ikke lenger skal leve atter menneskers lyster, med etter Guds vilje.» Dette er altså «medisinen» som Jesus gir oss for å bli ferdig med synden. Vi må lide i kjødet!

Dette betyr at når vi kommer inn i en situasjon der vi fristes til å synde, må vi fornekte denne lysten og la kjødet vårt, med sine syndige lyster og begjæringer, lide og dø.

Kraft til å motstå synden

Mange mennesker har prøvd å gjøre dette med ren viljestyrke, men de opplever gang på gang at de mangler styrke til å motstå synden i fristelsens øyeblikk, og de gir til slutt etter, enten i tanke, ord eller gjerning. Men når vi kommer til dette punktet, og innser at synden er for sterk for oss til å håndtere på egen hånd, kan vi «med frimodighet tre fram for nådens trone» som det står skrevet i Hebreerne 4,16. Der venter Gud, klar til å bønnhøre oss.

Nåden han gir oss er at han sender oss Den Hellige Ånd til å hjelpe, veilede og styrke oss i fristelsens stund – den «rette tid». Den Hellige Ånd styrker vår besluttsomhet, slik at vi er sterke nok til å lide i kjødet og aldri la fristelsen utvikle seg til synd. Med kraften fra Den Hellige Ånd er det faktisk ingen fristelse som vi ikke kan beseire. Ingen synd som kan få makt over oss. Så lenge vi er lydige mot Den Hellige Ånds veiledning, vil han gi oss seier hver eneste gang!

Vi kommer aldri til å forlate nådens trone tomhendt. I stedet vil vi få kraft til å motstå synden inntil den er tilintetgjort. Bit for bit, fristelse for fristelse, mister synden sitt grep i våre liv, og vi settes fri. Kristendommen er ikke en tillatelse til å synde; den er heller nøkkelen til å overvinne synden. Dette er et liv i seier, og det er fullt ut mulig for alle dem som holder fast ved bekjennelsen!

Hvis du er frustrert over et budskap som gir «tillatelse til å synde», som forkynnes i mange kristelige forsamlinger i dag, så stå opp, bli ferdig med disse løgnene, og ta opp en kamp mot synden i dag!

Les mer om å overvinne synden her. Eller ta kontakt med oss.

 

Forfatter
Marie Lenk
Kategorier

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.

AktivKristendom av Brunstad Christian Church utforsker hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.
Lær mer om AktivKristendom
Følg oss
Lader
Kopiering av materiale fra Brunstad Christian Church sin nettside for bruk annet sted er ikke tillatt uten avtale.