Gå til innhold

Maria og Elisabet: Ekte samfunn

Maria og Elisabet hadde et kjærlig forhold, fritt for avind. En inspirerende bibelhistorie som er et lysende eksempel for oss alle!
Mary and Elizabeth in the Bible: An exceptional relationship.

Ved å se nøye på det som står skrevet om Maria og Elisabet i Lukas 1 vil man oppdage at disse to kvinner var utpreget gudfryktige, og at deres innbyrdes forhold var høyhellig og svært elskelig, et lysende eksempel for alle tider og slekter.

Da Maria hadde fått beskjed om den store nåde som skulde vederfares henne, skyndte hun seg avsted (Lukas 1,39) for å meddele sin glede til Elisabet.

Den måte som Elisabet mottok denne hilsen på, vitner i høyeste grad om hennes hjertes renhet. Elisabet hadde jo også funnet nåde hos Gud, hun skulle også få en sønn om hvem store ting ble sagt; men Maria hadde fått enda større nåde, for hun skulde føde verdens frelser, Jesus Kristus til verden. Vi kan si at Maria var større enn Elisabet. Hadde det da vært avind i Elisabets hjerte, ville hun nok ikke ha satt stor pris på Marias meddelelse. Hun ville også ha tvilt på dens riktighet. Men nå trodde hun i samme øyeblikk, uten å nøle; og hun gledet seg umåtelig (over at Maria ble betrodd mer enn henne selv).

Hun svarte ikke bare at det gledet henne, heller ikke at det gledet henne mye eller svært mye; men hun ropte med høy røst og sa: «Velsignet er du blant kvinner [og fremfor meg] …» Ja, i den grad gledet hun seg over den nåde som ble gitt Maria, og den ære som ble vist henne av Gud, at i samme øyeblikk da lyden av Marias hilsen nådde hennes øre, da sprang fosteret i hennes liv av fryd! (Lukas 1,44) Et storartet eksempel på hvor fritt for avind et hjerte kan bli.

Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder; og så vendte hun tilbake til sitt hus. Det var litt av et samvær! Det var broderkjærlighet! De ordene som de vekslet med hverandre de første minuttene de var sammen (og som står gjengitt i Lukas 1), de er dyrebare. Det er jo rene «Bergprekenen» som Maria holder (selv før Jesus ble født til verden). Tenk for noen innholdsrike hjerter de måtte ha! Tenk hva de fikk øst ut av sine gode hjerters forråd i løpet av 90 dager!

Tenk hvor høyt de elsket hverandre! Hvor høyt de måtte elske Gud! Hvor stor pris de måtte sette på de forestående fødsler. Hvor levende interessert de måtte være i gudsfrykt, samt i menneskenes frelse! De skulle få hver sin sønn, og begge disse skulle i høy grad være redskaper til frelse.

Og akkurat som disse mødres innbyrdes forhold var så velsignet godt, var forholdet mellom deres sønner, mellom Jesus og døperen Johannes, velsignet godt. For akkurat som Elisabet var så herlig frelst fra avind, så var også hennes sønn det. Han sa jo: «Jeg døper dere med vann, men han kommer som er sterkere enn jeg. Jeg er ikke engang verdig til å løse skoremmen hans. Han skal døpe dere med Den Hellige Ånd og ild.» Lukas 3,16. Og igjen: «Den som har bruden, han er brudgommen. Men brudgommens venn, som står og hører på ham, er full av glede over å høre brudgommens røst. Denne min glede er nå blitt fullkommen. Han skal vokse, jeg skal avta.» Johannes 3,29-30.

Timoteus hadde «arvet» tro fra sin mor og fra sin mormor (2. Timoteus 1,5), og døperen Johannes hadde «arvet» et hjerte fritt for avind fra sin mor Elisabet. For en velsignet arv å få!

Hvor verdifull hver gudfryktig og helhjertet sjel er! Det virker på etterslekten, ledd etter ledd – ja i 1000 – ett tusen – ledd! (2. Mosebok 20,6)

Gud være lovet for Maria og Elisabet! Gid det måtte finnes flere slike!


Dette er en redigert versjon av artikkelen «Maria og Elisabeth. Deres innbyrdes forhold», som først ble publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i november 1932.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag
Bilde ©
www.LumoProject.com fra http://www.freebibleimages.org/ 

Hvis du likte denne artikkelen, liker du nok også flere artikler av forfatteren, Elias Aslaksen. Du vil kanskje også lese mer på vår temaside om mennesker i Bibelen eller i disse utvalgte artikler:

Vær gode mot hverandre!

Gled dere med de glade

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Last ned gratis e-bok

Å være kristen

Å være kristen er et mye dypere liv enn bare å be Jesus å komme inn i ens hjerte og tro på syndenes forlatelse. Det er et liv i utvikling og vekst i det som er av Kristus. Dette heftet presenterer veldig tydelig og enkelt det som er grunnleggende i et kristent liv.

Følg oss