Vennligst logg inn eller registrer deg for å laste ned e-bøker.

Også tilgjengelig i Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi

Bruden og skjøgen og de siste tider

Denne boken av Sigurd Bratlie (1905-1996) er én av de bøkene som har betydd mest for misjonsarbeidet til Brunstad Christian Church, ikke minst ved evangeliseringen i Øst-Europa. Boken, som ble skrevet like etter avslutningen av den andre verdenskrigen har spesielt fokus på de siste tider. Sigurd Bratlie holder fokus på viktigheten av å leve et gudfryktig liv i tiden før Jesu gjenkomst, uten å gå i den grøften å profetere om detaljer rundt dette tema, som så mange andre i hans samtid gjorde når de skrev eller talte om endetiden. Derfor er boken fortsatt høyst aktuell! Kanskje er det denne styrken som har gjort at så mange lesere fra så mange land og kulturer får åndelig kraft og inspirasjon gjennom boken, når lyset settes på det indre gudslivet i kontrast til all religiøs, ytre gudsdyrkelse.
Dette er et kraftig budskap som vi må ta til hjerte; våke og be, så vi kan bli stående for Menneskesønnen når han kommer igjen – uansett når det blir! «Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» Lukas 21:36