Vennligst logg inn eller registrer deg for å laste ned e-bøker.

Også tilgjengelig i Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi

Den nye pakt og lovløshetens hemmelighet

Vi lever i de siste tider. Vanskelige tider, fordi folk har gudsfryktighetens skinn, men fornekter dens kraft. De vender seg bort fra sannheten og til eventyr. (2. Timoteus 3,1-5) De frarøver Jesu blod av dets kraft.

Men Sigurd Bratlie våger å avsløre hykleriet som skjuler seg bak uttrykk som: «Under blodet», «Golgataverket holder», eller «Halleluja» og «Takk og lov». Han fremhever hva det er at vi som kristne må gjøre for å holde vår side av pakten som vi gjorde med Gud i Kristus Jesus. Gud lover å utslette våre synder, å velsigne oss med all åndelig velsignelse, og med de jordiske ting som vi trenger. Og til gjengjeld må vi forplikte oss til å gi alt. Til å adlyde all hans vilje. Til å holde Jesu bud.

Denne boken vekker leseren å følge Jesus på den smale livets vei; for hvis vi ikke følger ham på denne veien kan vi aldri gå i fotsporene til ham som ikke gjorde synd. (1. Peter 2,21-24) Må det være en vekkelse som rører våre hjerter for å dø med ham, så vi kan leve sammen med ham, slik at alt dette bedraget – denne falske lære og lovløshet – kan bli avslørt før Jesus kommer igjen.