Vennligst logg inn eller registrer deg for å laste ned e-bøker.

Også tilgjengelig i Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Română, Suomi

Jeg er korsfestet med Kristus

Elias Aslaksens innledning til boken begynner slik:
«En ting er det at han ble korsfestet, men noe ganske annet at vi blir korsfestet, likesom det er én ting at han gjorde Guds vilje, men noe helt annet at vi gjør den. Han ble ikke korsfestet for oss for at vi skulle slippe å bli korsfestet, men fordi vi skulle bli korsfestet med ham.» Aslaksen forklarer også hensikten med heftet: « … at dette måtte lykkes for flere. Måtte det lykkes for deg, kjære leser.» Han fortsetter med hva det betyr for oss å være korsfestet. At det er mer enn et symbol på det arbeidet som Jesus gjorde for oss. Det betyr at vårt eget kjød, med dets lidenskaper og lyster, er naglet til korset (Galaterne 5,24), slik at synden ikke lenger kommer frem fra oss lenger, siden kjødet i effekt er dødt. Dette betyr at vår gamle natur er avlagt ettersom vi tar på Kristi liv. Troen på denne korsfestelsen av vårt kjød gir oss seier over synd der hvor vi har lys over den i vårt eget liv. Dette korsfestede liv produserer kraftige resultater i dem som velger å leve det. De opplever Guds løfter i sitt liv. De opplever et seirende liv, hvile i Gud, personlig åndelig vekst, og Kristi legemets vekst.