Gå til innhold
Vennligst logg inn eller registrer deg for å laste ned e-bøker.

Tilgjengelig på Afrikaans, Deutsch, English, Suomi, Français, Italiano, Norsk, Nederlands, Română

Kristus åpenbaret i kjød

For vår skyld bar Jesus vår synd i sitt kjød, forat all synd skulle bli fordømt der. Han ville gjøre det, og at han gjorde det! Betydningen av dette for oss kan ikke måles. Les mer her om hva dette betyr for alle som virkelig tror på Kristus Jesus som Guds Sønn og Menneskesønnen.

Ved tro på Kristi forsoning får vi syndenes forlatelse. Det er oss da nok å vite og tro fullt og fast at han efter Skriftene døde for våre synder. (1. Korinter 15,3) Dermed er også gitt at han levde her i verden uten å synde; for ellers ville han jo selv være blitt skyldig til døden, og hans død kunne i så tilfelle umulig være noen forsoningsdød for oss.

Men vi er ikke bare kalt til å få syndenes forlatelse, men også til å seire over all synd, til å følge ham som ikke gjorde synd. (1. Peter 2,20-24) Og da er det nettopp Kristus åpenbaret i kjød – Menneskesønnens tilstand, fristelser, vanskeligheter, kamp og seier – som har all levende interesse og betydning for oss.
For å trøste og glede og styrke alle som har en inderlig lengsel og trang etter å vandre i Jesu fotspor, er det da denne lille bok blitt skrevet. Måtte mange få sine øyne opplyst for Kristi storhet og skjønnhet under hans dype fornedrelse i hans kjøds dager! Måtte mange få skue dypere inn i hans mesterlige storverk og derved bli kraftig styrket i troen på at det også skal lykkes for dem, under alle skiftende omstendigheter, å seire over all synd!

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Følg oss