Vennligst logg inn eller registrer deg for å laste ned e-bøker.

Også tilgjengelig i Afrikaans, Deutsch, English, Español, Français, Italiano, Nederlands, Norsk, Suomi, Türkçe

Nåden i Jesus Kristus

Mange er fornøyd med ideen om at nåden dreier seg om syndenes forlatelse. Men hvis det var alt som nåde dekket, hva ville da hindre oss fra å synde igjen og igjen, og gjentatte ganger be om tilgivelse? Da ville syndens alvor ikke være så alvorlig som det egentlig er. Nåden inneholder mye, mye mer enn bare tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp slik at vi kan slutte å synde helt, som er Guds hensikt for oss som kristne. Dette er det bedre håp i Den nye pakt. I Den gamle pakt kunne de også få tilgivelse for synd, men ingenting kunne føre dem ut av synden. Ved nåden som er i Kristus Jesus kan vi nå oppnå så mye mer! Nå kan vi bli fullkomne! (Hebreerne 6,1) Nåden som er tilgjengelig for oss betyr at vi får kraft fra det høye som er større enn syndens makt over oss. Det er nok til å føre oss gjennom alle fristelser uten å synde. Vi kan med frimodighet komme til nådens trone og få hjelp i rette tid. Vi må ikke la denne nåden være forgjeves i våre liv.