Gå til innhold
sa-stor-en-frelse
Vennligst logg inn eller registrer deg for å laste ned e-bøker.

Tilgjengelig på Deutsch, English, Nederlands, Norsk

Så stor en frelse

Apostelen som skriver Hebreerbrevet kaller det et «formaningens ord». Hensikten med denne boken er å forsterke og utvide den formaningen, og bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kall. Alle som følger oppfordringen fra Hebreerbrevet kan oppnå denne store frelsen.

I Hebreerbrevet får vi se hvor stor han er, Jesus, som har brakt oss evangeliet. Han er avglansen av Guds herlighet, arving over alle ting. Han er den førstefødte av brødrene, salvet med gledens olje fremfor dem. Han opprettet den nye pakt med den fullkomne frelse, og innvidde oss en ny og levende vei inn i helligdommen.

I denne boken får vi lese mye om Guds enbårne Sønn, som er blitt åpenbart i blod og kjød som barna – som oss. Derfor er også boken et lys over Antikrists ånd, som har bortforklart denne sannhet, og dermed den frelse og det håp Jesus har brakt oss. Hensikten med boken er å bringe tro og frelse til alle som har et himmelsk kall. (Les 1. Johannes 4,1-3 og 2. Johannes 7-8.) Det anbefales å lese henvisningene i boken.

Kjernen

Hva er de revolusjonære, frigjørende kjernelæredommene til Jesus Kristus og apostlene? Hvordan kan de brukes i praksis i hverdagslivet?

Følg oss