Hele helteskaren følger med!

En sang som påminner oss om vitneskaren som omgir oss.

Vi er omgitt av en stor vitneskare! (Hebreerne 11 og 12) Denne sangen ble skrevet for å påminne oss om det når vi kjemper i mot synden i vårt daglige liv. Det er helter som ber for oss og som heier på oss! Sangen ble skrevet av Linnea Tangen og synges her av Thea Østgård og Jostein Østmoen.

Lenge før Gud skapte denne jordens bane
tenkte han på deg når han la sine planer.
I sin hand ditt liv han la, og med kjærlighet han sa:
«Du skal få et evig liv med meg!»

Hele helteskaren følger med.
Gjennom him’lens skyer kan de se
den trangen som du har i hjertet ditt,
og i forbønn følger de hvert skritt.

Kan du høre ropene når det så mørkt er?
Kjenner du at Gud i alle forhold er nær?
Helteskaren heier jo; de vil gi deg håp og tro.
Løft ditt hode, løp mot målet frem!

Hele helteskaren følger med.
Gjennom him’lens skyer kan de se
den trangen som du har i hjertet ditt,
og i forbønn følger de hvert skritt.

Og når kampen føles ensom, løft ditt blikk, se:
Rundt deg kjemper venner for det samme livet.
Samme mål mot samme sted: Seiersglede, evig fred.
Him’lens helter roper, «Hold nå ut!»

Hele helteskaren følger med.
Gjennom him’lens skyer kan de se
den trangen som du har i hjertet ditt,
og i forbønn følger de hvert skritt.

Hele helteskaren følger med.
Gjennom him’lens skyer kan de se
den trangen som du har i hjertet ditt,
og i forbønn følger de hvert skritt.