Hvordan elsker jeg Gud?

VIDEO: Hvordan vet jeg at Gud elsker meg? Hvordan elsker jeg ham igjen?

Vi kan slite med spørsmålet om Gud virkelig elsker oss. Må jeg gjøre noe for å fortjene hans kjærlighet? Hvis jeg synder, elsker Gud meg fortsatt? På hvilken måte kan jeg vise min kjærlighet til ham?

I denne videoen forteller Susi hvordan hun opplever Guds kjærlighet i hverdagen.

Avskrift

Hvordan elsker jeg Gud?

Gud elsker meg; Gud elsker oss, uten betingelser. Han er interessert i meg; han forstår meg. Han vet alt om svakhetene mine, og han vet om styrkene mine, og han satte meg sammen slik jeg er, og han vil at det skal lykkes for meg. Vi tenker på Gud som en Far, og det kan noen ganger være lett å tenke at han er en far som straffer oss, som er ute etter å ta oss. Men han er for oss; han er for meg. Han forstår veldig godt hvor jeg sliter, men han kan se at det vil gå bedre med meg, og han er der for å hjelpe at det går bedre med meg.

 Hvordan vet jeg at Gud elsker meg?

I sitt ord viser Gud sin kjærlighet for meg på mange måter. Jeg må tro det. Jeg må tro det. Men han har omsorg for meg. Og han minner meg om sitt ord når jeg trenger det. Det er så mange ting vi møter i livet som vi ikke kan forutsi, så mange ting som er i endring, så mange ting som er vanskelige. Men hans ord forandrer seg aldri. Og når jeg holder fast på det, ser jeg hvor mye han elsker meg. Jeg ser at det alltid er en vei gjennom! Og det er alltid et ord som hjelper meg. Gud elsker meg altså så høyt, og han gir meg sitt ord. Jeg må være villig til å høre. Men jeg vet at han elsker meg. Og han gir meg også en veldig fred.

Når jeg har gjort noe jeg ikke burde ha gjort, og jeg kan be om tilgivelse, og jeg trenger tilgivelse, og jeg vet at han tilgir meg, og så blir synden utslettet, det er et så kraftig bevis på hans kjærlighet, at jeg sitter der med denne freden, og jeg kan legge meg om kvelden, og jeg vet at det er helt borte. Jeg har blanke ark. Den er utslettet. Og han elsker meg så høyt, at det er mulig. Han gjorde det mulig ved å sende Jesus som levde og laget en vei for meg. Og han ga det beste han hadde, i sin Sønn, for å gjøre det mulig. Men jeg opplever det i praksis i min lille situasjon, eller store situasjon, når jeg innser at han er for meg, uansett hva jeg har gjort. Det er ikke noe jeg trenger å gjøre for å fortjene Guds kjærlighet. Jeg tjener ikke Guds kjærlighet. Så å bære på en skyldbyrde når jeg har bedt om tilgivelse, er ikke å tro på det Guds ord sier. Han har glemt det; Jeg må også komme meg videre, ivrig etter å gjøre hans vilje neste gang.

Jeg kan slite med følelsen: Elsker Gud meg virkelig? Jeg kan slite med hvor dårlig jeg har gjort ting, og det kan veie veldig tungt på meg. Det var en gang jeg husker at jeg kjørte bilen, og jeg følte meg så elendig, og jeg sa bare, Gud, hjelp meg å se meg selv slik som du ser meg! Og jeg fikk en slik overbevisning om at Gud hadde skapt meg! Og han kjenner meg! Han ser på meg som den kvinnen som han skapte, og han har så gode planer for henne. Og det var en veldig lettelse for meg. Og jeg innså at all som var tungt var mine egne tanker; de var ikke Guds tanker for meg. Og det var en enorm hjelp for meg å innse hvordan han ser på meg.

Hvordan elsker jeg Gud?

Når jeg forstår hvor mye Gud elsker meg, hvor mye han er interessert i meg personlig og hvor mye han har gjort for meg personlig, endrer det måten jeg tenker på. Det endrer måten jeg vil leve på. Det endrer valgene mine og prioriteringene mine. Det er veldig praktisk. Det blir en del av hvordan jeg lever. Min interesse er å glede ham.

Så måten jeg snakker med andre mennesker på, måten jeg bruker pengene mine på, måten jeg bruker tiden min på, må være i samsvar med at jeg elsker Gud tilbake. Jeg har hans ord, og der står det: Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud. Jeg må gjøre hans ord. Selvfølgelig finner jeg ting. «Å, det skjønte jeg ikke!» Eller jeg var ikke forberedt nok. Jeg har jo denne naturen, så jeg jeg gjør ikke alt fullkomment. Men hensikten min er alltid å holde hans bud. Og når jeg ser ting jeg kan gjøre bedre, vil jeg gjerne være mer forberedt neste gang.

Det betyr at jeg elsker menneskene rundt meg. Det er dem som jeg kan påvirke. Gud er i himmelen, men det er mange mennesker rundt meg, og jeg kan være veldig aktiv i å velsigne dem, og elske dem. Så å elske Gud tilbake er noe som er en del av hverdagen min. Det er slik jeg lever, og det blir mer og mer en del av tankene mine.

«Dersom dere elsker meg, da holder dere fast på mine bud.» Johannes 14,15.

Guds bud er den sanneste uttrykksformen for hans kjærlighet til meg. Ved dem kan jeg leve det lykkeligste livet som er mulig. Hans bud er ikke tunge, står det, og det er veldig sant.

Jeg holder ikke budene hans som en plikt, eller for å bevise at jeg elsker Gud. Jeg holder hans bud fordi jeg forstår at det er det aller beste jeg kan gjøre, og på den måten er jeg tro mot ham som elsker meg.

Spesielt som ung kan jeg noen ganger føle at Guds bud fører til at det blir: Du kan ikke gjøre dette, og du kan ikke gjøre dette. Men sannheten er at det aller lykkeligste livet er å leve innenfor beskyttelsen av disse budene, fordi Guds visdom er så mye større enn min, at når jeg holder disse budene, er jeg beskyttet mot syndens høst, og jeg kan virkelig oppleve Guds kjærlighet på best mulig måte.


Utforsk ActiveChristianity sin YouTube-kanal
for flere intervjuer, musikk og korte filmer.