Ordet om korset: praktisk kristendom

Et utrolig rikt liv som kan leves av hvem som helst, hvor som helst, når som helst. Hvis du vil.

Ordet om korset: praktisk kristendom

Ordet «kristen» betyr «en som følger Kristus», og i Lukas 9,23-24 forteller Jesus selv hva det betyr: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Dette er essensen i kristendommen, og det gjelder for enhver sann kristen, uavhengig av alder, kjønn, personlighet, bakgrunn eller omstendighet.

Jesus visste hva han snakket om

Vi kan følge Jesus i dette, fordi det er det han selv gjorde mens han var på jorden. Som et menneske hadde han også arvet et «kjød» med en tilbøyelighet til synd. (Hebreerne 2,14) Fordi han hadde lyster i sitt kjød, ble han fristet. (Jakob 1,12-15) Men fordi han fornektet seg selv (det vil si, sine egne lyster), gjorde han aldri synd. (Hebreerne 4,15)

Det er helt klart at Jesus kjente menneskets tilstand, ikke bare som teori, men av førstehåndserfaring. Han bruker praktiske eksempler som viser at han visste hvordan det var å bli fristet: til misunnelse, til irritasjon, til begjær, til å dømme, til angst, til stolthet, til hykleri osv. Men hver dag gjennom hele sitt liv brukte Jesus «korset». Dette var stedet hvor lystene i hans kjød ble fornektet, og møtte sin død. I praksis betydde dette at han sa «Nei!» til kravene fra sitt kjød, og med styrken som Gud ga ham holdt han ut inntil han vant seier, som var død over synden som han ble fristet til. Dette betydde han måtte lide i sitt kjød, og han måtte rope til Gud om hjelp, men det betydde også at han aldri syndet. (1. Peter 4,1; Hebreerne 2,14, Hebreerne 5,7)

Vi slutter faktisk å synde!

«Korsets ord» er ekstremt praktisk. Det kan anvendes i dagliglivet, av hvem som helst, uavhengig av alder, kjønn, personlighet, bakgrunn eller omstendighet. Det kan brukes i enhver situasjon, i en hvilken som helst fristelse. Når vi tar opp vårt kors hver dag gir vi ikke etter for følelser av sinne, irritasjon, eller misunnelse. Vi gir ikke etter for fristelser til å være stolte eller ondskapsfulle eller late. Vi gir ikke rom til urene tanker. Vi nekter å være slaver for dårlig selvfølelse eller motløshet som vil lamme oss i å gjøre det gode. Vi blir ordets gjørere. (Jakob 1,21-22)

Med korset «døder» vi lystene i kjødet før de blir synd. (Jakob 1,14-15; Kolosserne 3,5; Galaterne 5,24) Paulus sier at ordet om korset er en kraft til frelse for dem som tror, og at det er Guds visdom. (1. Korinter 1,18-25) Vi ser dette i praksis! Ved å bruke korset og kraften fra Den Hellige Ånd, foregår det en forvandling.

Der vi før var bitre og kravfulle blir vi til en velsignelse. Der vi var bekymret og motløse blir vi fulle av tro og handlekraft. Der vi en gang var fordømmende og full av trass, lærer vi å tilgi og oppbygge. I stedet for å forårsake krangel og strid når våre følelser blir såret eller våre meninger trosset, blir vi forbilder i mildhet, godhet og tålmodighet. Ettersom våre egne lyster blir fornektet, får vi del i Kristi dyder.

Fantastiske resultater

Utenom oss selv er våre nære og kjære de første til å dra nytte av denne forvandlingen og virkningene sprer seg derfra som vannbølger. For en glede når fedre, mødre, barn, kolleger og naboer slutter å være harde og blir milde, takknemlige i stedet for bitre, blide i stedet for gretne. For en lettelse når vi slutter å være nedlatende og begynner å støtte de andre. For en velsignelse for samfunnet når late folk blir flittige, når rettferdighet, ærlighet og lojalitet får råde.

Som kristne blir vi eksempler og forkjempere for rettferdighet, medfølelse og høy moral. Vi er en by som ligger på et fjell, et lys som ikke kan skjules. (Matteus 5,14-16) Uansett hvor vi er, hva vi møter, hvordan vi føler oss, hvordan vårt temperament er eller hvem vi er sammen med, vil korsets ord alltid fungere og alltid bære frukter. Det er kristendom i praksis.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.