Så stor er Guds makt!

Har du tenkt på at den samme kraft som delte Rødehavet – er tilgjengelig for deg?

Så stor er Guds makt!

Guds hånd rommer hele havet, og han skapte jorden som vi står og går på. Den samme makten er til rådighet for oss i dag! Ved den kan vi bli fri fra synden som bor i oss.

Hvem er Gud?

Gud er den kraften som skapte himmelen og jorden. Da han sa: «Bli lys!» kom lyset til jorden, og han skapte dag og natt. (1. Mosebok 1) Gud delte Rødehavet i to, og han lot Jerikos murer falle uten et eneste slag. (2. Mosebok 14,21; Josva 5,20). Til og med solen og månen må stå stille på hans ord. (Josva 10,13)

Gud er uendelig stor. Profeten Jesaja gjør et forsøk på å beskrive ham:

«Hvem har målt vannene med sin hule hånd og målt ut himmelen med sine utspente fingrer og samlet jordens muld i skjeppe og veid fjell på vekt og hauger i vektskåler?» (Jesaja 40,12)

«…Han er den som bredte ut himmelen som et tynt teppe og utspente den som et telt til å bo i.» (Jesaja 40,22)

Gud er evig

Dette er den samme Gud som vi kan ha kontakt med i våre personlige liv. Han er alltid den samme. Han er evig.

«Vet du det ikke, eller har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte jordens ender. Han blir ikke trett, han blir ikke utmattet, hans forstand er uransakelig.»
(Jesaja 40, 28-29)

Det betyr at den samme kraft, den samme ubeskrivelige makten som delte havet i to på et øyeblikk, er tilgjengelig ennå – for deg og meg! De fleste av oss skal ikke innta byer og land, eller krige imot fysiske fiender, men Gud har kalt oss til å gjøre motstand i mot selve synden som bor i oss. Ved Jesus gav han oss muligheten til å komme fri fra slaveriet under synden, over egne lyster og begjæringer. Alt dette som skaper uro og ufred.

Vi trenger Guds hjelp hver dag, hver gang vi blir fristet, til å seire over synden som vil frem i oss. Synden er sterk, men Guds makt er alltid sterkere! Ved hans makt vil hinder og murer falle, og det som er umulig blir mulig! Der vi før falt i synd gang på gang, kan vi i den evige Guds kraft bli stående!

Hjertets opplyste øyne

Han kan skape noe helt nytt i oss, hvis vi lar ham få all makt og legger all vår egen vilje til side. Da står vi i riktig stilling for forvandling. Når Gud får tilgang til våre liv, kan vi for alvor bli nye mennesker som ikke ligger under for synden lenger. Det er et enormt stort håp! Ser vi det? Paulus skriver i Efeserne 1,17-18:

«Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige»,

Slik som Paulus ba om at efeserne måtte se håpet enda klarere, kan vi også be om å få hjertets opplyste øyne. Vi kan be om å se slik som Gud ser. Da vil Gud igjen skape lys der det før var mørke, og situasjoner blir snudd opp ned. Livet blir veldig interessant, og veldig håpefullt!

Guds makt er nok

Det gjelder å gripe troen på Guds makt i våre personlige liv. Den er stor nok til å få oss ut ifra synden og inn i et liv i Guds vilje, som er bare håp og fremtid. (Jeremias 29,11) Troen på Guds kraft gjør at vi selv tør å slippe taket, og lar ham som har all makt over himmel og jord få veilede oss i stedet. Så stor er Guds makt!

«og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft.» (Efeserne 1,19)

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.