Sakkeus: En spesiell invitasjon og en drastisk endring

Hvordan Jesu innbydelse forandret tolleren Sakkeus’ liv for alltid, og hvordan vårt liv også kan forandres helt.

Sakkeus: En spesiell invitasjon og en drastisk endring

Sakkeus i morbærtreet

I Lukas 19,1-10 kan vi lese historien om overtolleren Sakkeus, som straks tok imot Jesu personlige kall om å gi livet hans mening og retning, selv om det betydde store endringer i hans livsstil. På denne måten ble han et skinnende eksempel på hva Gud kan gjøre i et menneske som tar imot denne invitasjonen og personlig tar Jesu ord til hjerte.

Det er sannsynligvis fortsatt mange mennesker som også sitter i sitt «morbærtre», som har hørt at Jesus er i byen og vil se hvilke tegn og under han gjør. De er tilskuere, men har ingen personlig tilknytning til det som Jesus forkynner.

Men Jesus stoppet under morbærtreet og sa til Sakkeus at han måtte skynde seg ned, da han skulle bli i hans hus. Nå måtte Sakkeus ta et personlig valg. Inntil da hadde han bare vært tilskuer, men nå var det blitt personlig. Han måtte avgjøre hvor han stod i forhold til denne forespørselen – og han tok den riktige beslutningen!

En personlig invitasjon til deg

Du kan spørre deg selv hvilken relevans dette skal ha for oss i dag. Det er ingen Jesus på veien som stopper under vårt «morbærtre» og sier at han ønsker å komme og besøke oss. Nei, det er kanskje ikke slik bokstavelig talt, men Mesteren selv sier i Åpenbaringen 3,20, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.» Dette ligner veldig på det han sa til Sakkeus.

I denne forstand inviterer Jesus mennesker i dag på akkurat samme måte som han gjorde da, til å åpne dørene til deres hjerter og ta ham imot som Herre i deres liv. I disse versene i Åpenbaringen kan vi lese Jesu kall til noen i kirken i Laodikea som var lunken – verken varm eller kald – slik at Jesus følte at han ville spy dem ut av sin munn. «Fordi du sier: Jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød – og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken …» Åpenbaringen 3,15-18. Så man kan si at denne personen ikke var i en bedre posisjon enn overtolleren Sakkeus, som hadde suget penger ut av folks lommer. Og likevel sto Jesus ved døren til begge to og ba dem om å omvende seg og leve et helhjertet og lykkelig liv for Gud.

I Sakkeus sitt tilfelle falt denne invitasjonen på fruktbar grunn. Må det være det samme med oss, at vi forstår de ordene som Jesus sier til oss personlig – som om han snakket til oss ved navn.

Profeten Jesaja sier i Jesaja 50,4: «Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen, han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører.» Sakkeus hadde også et åpent øre for Jesu ord, og etter å ha hørt hans stemme fulgte han umiddelbart etter Jesus. Det var krystallklart for ham at Jesus hadde snakket til ham personlig. I Johannes 10,3 står det at fårene hører røsten til hyrden Jesus, og at han kaller sine egne får ved navn og fører dem ut. Slik gjorde han med Sakkeus, og det er slik han vil gjøre med oss ​​alle, hvis vi bare er villige til å høre hans røst og ta imot hans innbydelse.

En livslang kjærlighet

Det må sies at begynnelsen av Sakkeus’ trosliv var ekstremt vellykket, og «Godt begynt er halv fullendt», ifølge et gammelt ordtak. Når folk føler en spesiell kjærlighet til en annen person som egentlig betyr mye for dem, da kan denne kjærligheten frigjøre så mye positiv energi i dem, at de er i stand til å gjøre ting som ellers ville være ekstremt vanskelig eller til og med umulig å utføre.

Dette fenomenet kunne også ses i Sakkeus. Kjærligheten han mottok fra Jesus tente en så sterk gjensidig kjærlighet i ham, at det ikke var noen problem å få ryddet opp i sitt liv i løpet av bare noen få dager og ordne opp der han hadde skadet eller utnyttet andre mennesker. Han ga til og med halvparten av sine eiendeler til de fattige og tilbakebetalte firedobbelt hvis han hadde bedratt noen.

I 2. Korinter 5,14-15 beskriver Paulus dette fenomenet slik: «For Kristi kjærlighet tvinger oss, idet dette er avgjort: Én er død for alle, og derved har de alle dødd. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og ble reist opp for dem.»

Bibelen sier ikke mye om Sakkeus’ liv etter dette. Vi kan håpe at han beholdt denne begeistringen og kjærligheten til sin Herre og Mester til slutten av sitt liv, slik det står i Hebreerne 6,11-12. «Men vi ønsker at hver og en av dere må vise den samme iver etter å ha den fulle visshet i håpet inntil enden, så dere ikke blir sløve, men følger etter dem som ved tro og tålmod arver løftene.»

Har du blitt tilgitt mye?

Det er også noe annet å lære av historien om Sakkeus: Hvordan å omgås mennesker når du vil vinne dem for evangeliet eller Kristus. Tolleren Sakkeus var nok ganske overrasket over at Jesus møtte ham med så mye vennlighet, til tross for at han hadde så mange svindel og synder på samvittigheten sin. Han forventet nok heller en alvorlig skjennepreken i stedet for disse gode og milde ordene. Så hvis vi vil være en vellykket «menneskefisker», bør vi ta ordene i Romerne 2,4 til hjertet, der det står at «Guds godhet driver deg til omvendelse». Sakkeus var et klart eksempel på at denne metoden kan være vesentlig mer effektiv enn bare å anklage og bebreide noen og opptre som en tuktemester.

Den syndige kvinnen i Lukas 7 som vasket Jesu føtter med tårene sine, salvet dem med salve og tørket dem med håret sitt, hadde sannsynligvis en lignende opplevelse: «Hennes mange synder er henne forlatt, derfor elsker hun meget. Men den som lite er tilgitt, elsker lite.» Lukas 7,47.

Her kan vi lære mye fra vår Herre og Mester: Hvordan han behandlet mennesker, selv om de i henhold til vår egen rettferdighetssans ikke hadde «fortjent» slik kjærlighet og så mye godhet på grunn av deres tidligere oppførsel. Og vi kan også lære av tolleren Sakkeus eller den syndige kvinnen, at vi også har blitt tilgitt mye, og at vi derfor burde uttrykke vår takknemlighet og kjærlighet til Jesus og Gud tilsvarende, akkurat som disse to gjorde!


Likte du denne artikkelen? Les mer i vår serie «Mennesker i Bibelen»
. Her er noen utvalgte artikler:

/josva-og-kaleb-en-troens

/ester-utenfor-komfortsonen

/maria-og-marta-a-prioritere-riktig

Les historien om Jesus og tolleren Sakkeus i Lukas 19,1-10.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Å være kristen

Å være kristen er et mye dypere liv enn bare å be Jesus å komme inn i ens hjerte og tro på syndenes forlatelse. Det er et liv i utvikling og vekst i det som er av Kristus. Dette heftet presenterer veldig tydelig og enkelt det som er grunnleggende i et kristent liv.