20 eksempler på hva det vil si å være fattig i ånden

Jesus åpnet Bergprekenen med ordene: «Salige er de fattige i ånden …» Her er noen eksempler på hva det betyr.

20 eksempler på hva det vil si å være fattig i ånden
 • 20 eksempler på hva det vil si å være fattig i ånden
 • «Da han så folket, gikk han opp i fjellet. Der satte han seg, og disiplene hans kom til ham. Han tok til orde, lærte dem og sa: Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres. …» Matteus 5,1-3.

  Å være fattig i ånden må være veldig viktig og verdifull, hvis det betyr å ta besittelse av selve himlenes rike!

  Hvordan kan vi vite om vi er fattige i ånden? Her er noen kjennetegn på en som er fattig i ånden:

  1. Han er alltid ringe i sine egne øyne. Han hever seg ikke opp og er ikke stolt. Aktes han ringe av andre og blir han avvist av mennesker, tar han alt som Guds vilje, og gleder seg over å kunne bære Jesu kors og delta i Kristi lidelser. Det blir naturlig å gå Lammets vei, ydmykelser blir næring, opphøyelse hans lønn. (1. Peter 5,5: 1. Peter 4,13; 1. Peter 5,6.)
  2. Han elsker å gjøre alt sitt arbeide i det skjulte og han tar ikke ros av mennesker. (Matteus 6,1-4.)
  3. Han elsker å innta den nederste plass, ikke fordi han derved trakter etter å komme høyere opp, men fordi han synes at nettopp denne plass passer for ham og han for plassen. (Lukas 14,7-11; Filipperne 2,3.)
  4. Han er tilbakeholden i sin opptreden, ikke pågående og fordringsfull.
  5. Han oppgir gjerne sine fordeler for å overlate dem til andre. (Filipperne 2,4.)
  6. Han trakter ikke etter å være noe verken på jordisk eller åndelig måte. Hans eneste ønske er å gjøre Guds vilje fra øyeblikk til øyeblikk.
  7. Han trakter ikke etter innflytelse hos mennesker, men hele hans lengsel er at menneskene skal komme under Guds innflytelse. (1. Korinter 2,1-5; 1. Korinter 9,19-23.)
  8. Tiden er for ham kostbar, for han har ingen å tape. Han er samtidig rolig og lar seg aldri lede til hastverk. (Efeserne 5,16-17.)
  9. Han helliger seg selv for at andre ved hans eksempel kan hellige seg i sannheten. (Johannes 17,19; 1. Timoteus 4,16.)
  10. Han fornekter seg selv for at ikke hans liv på noen måte skal være til anstøt for andre. (Matteus 16,24.)
  11. Han er tilfreds med korset Gud legger på ham, og han beklager seg ikke over at andre plager ham.
  12. Han unndrar seg ikke lidelser, for når han selv er blitt prøvd, kan han komme andre til hjelp. (Romerne 8,18; 2. Korinter 1,3-5.)
  13. Han er like fornøyd hvor Gud enn setter ham, enten i den myldrende folkemengde eller i ensomhet, for på hvert sted møter han sin Gud, idet han gjør hans vilje.
  14. Han legger vinn på at man bare skal finne sannhet der hvor han har ferdes, både i åndelige og timelige ting.
  15. Det er ham en kjærlighetstrang å bidra til andres gagn, for han føler han står i gjeld til alle. Hans liv former seg som en tjeners liv, og han bærer gjerne andres byrder.
  16. Han drømmer ikke om det store, men forventer og skuer ut etter det små. Ingen gjerning er ubetydelig, og ingen for små til å tjene.
  17. Han diskriminerer ikke og er en tjener for alle. Derfor går han likeså gjerne hvor sorgen hersker som der hvor gleden bruser. (Markus 9,25; 1. Korinter 9,19-23; Romerne 12,15-16.)
  18. Hans liv er til å legge ned som offer. (Markus 10,45; Johannes 15,12-13.)
  19. Han trer gjerne på torner, når han bare kan trøste andre i deres lidelser. (2. Korinter 1,3-6; Kolosserne 1,24.)
  20. Han har sitt øre opplatt for Guds røst, ikke bare for å nyte den i selvtilfredshet, men for å gjøre hva han har hørt. (Jakob 1,22.)

  Fattigdom i ånden er virkelig noe å strebe etter – «Salige er de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.»


  Denne artikkelen er basert på en artikkel skrevet av Aksel Smith i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i desember 1912, med tittelen «Ikke i ord, men i gjerning og sannhet».
  © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

  Kanskje er du interessert i å lese mer om Saligprisningene i disse artiklene:

  Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.