Samuel: Hvordan høre Guds stemme

Fra barndommen av var Samuel spesiell. Hans historie viser oss betydningen både av å høre og å adlyde Guds stemme.

Samuel: Hvordan høre Guds stemme

Ypperstepresten Eli var allerede gammel da Samuel kom for å bo hos ham i templet. Selv om hans sønner skulle overta prestedømmet da Eli døde, hadde de ingen interesse i å tjene Gud. I stedet behandlet de de jødiske lover og ritualer med forakt og Eli hadde ikke styrken eller viljen til å straffe dem for deres ondskap. (1. Samuel 2,12-17) Gud kunne derfor ikke kommunisere med Eli hjerte til hjerte, slik han hadde gjort med andre, som Moses.

Da lille Samuel kom til templet, fulgte Gud nøye med. Samuels mor Hanna hadde gitt et løfte om å bringe Samuel til templet slik at han kunne tjene Gud fra sin barndom. Gud husket dette, og ventet bare på det rette øyeblikket for å snakke med Samuel på en måte som han ikke kunne gjøre med Eli og hans sønner.

Gud fant et rent hjerte hos Samuel

Hvordan var denne unge gutten så spesiell at Gud ville snakke med ham? Det står skrevet at Herrens ord var sjeldent i de dager, og det var ingen utbredt åpenbaring. (1. Samuel 3,1) Gud hadde advart Eli om at hans hus (slekt) skulle rives ned og sa: «Jeg vil oppreise for meg en trofast prest. Han skal gjøre etter mitt hjerte og min vilje, og jeg vil bygge for ham et hus som blir stående. Han skal ferdes for min salvedes åsyn alle dager.» 1. Samuel 2,35. Han søkte etter noen med et rent hjerte, og han fant dette i Samuel.

Da Gud kalte ham om natten, trodde Samuel selvsagt at det var Eli. Han var vant til å adlyde, så han reiste seg med en gang. Dette skjedde tre ganger, og til slutt forsto Eli at det var Gud som prøvde å snakke med den unge gutten. Så han sa til Samuel at hvis han hørte stemmen igjen, skulle han svare: «Tal, Herre, din tjener hører!» (1. Samuel 3)

Jeg har ofte tenkt på Samuel og hans enkle svar. Jeg skjønner hvor viktig det er å være oppmerksom når Gud prøver å snakke med meg. På Samuels tid var det profetene eller prester som var mellomleddet mellom Gud og mennesker, men nå kan Gud snakke direkte til oss ved Den Hellige Ånd. Bibelen inneholder Guds lover og visdom. For eksempel står det skrevet i Johannes 14,21 at «Den som har mine bud og holder fast på dem, han er den som elsker meg. Og den som elsker meg, skal bli elsket av min Far. Og jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.» Så hvis jeg først har Guds ord, og deretter adlyder det, da vil jeg få Den Hellige Ånd. Når jeg er trofast kan jeg lære å høre den stemmen i hjertet mitt mer og mer, og den kan føre meg i mitt daglige liv.

Et hjerte-til-hjerte-forhold med Gud

Da Gud talte til Samuel for første gang, hadde han en viktig oppgave for ham å utføre; en prøve for å bevise hans trofasthet. Det står skrevet at Samuel var redd for å fortelle Eli hva Gud hadde sagt. (1. Samuel 3,15) Men Eli ville høre det, så Samuel fortalte ham det: Gud var klar til å gjennomføre det han hadde lovt mot Eli og hans sønner, og å innsette Samuel som profet for sitt folk.

Samuel hadde et rent hjerte, men Gud trengte å prøve ham i denne situasjonen. Det er også det samme for oss. Gud sender oss oppgaver som beviser vår trofasthet. De kan virke vanskelige – kanskje vil Gud at vi skal si sannheten, som Samuel måtte, selv om vi vet at den andre personen kanskje ikke vil høre det. Men hvis jeg vil bevise at jeg elsker Gud over alt annet, så skal jeg være lydig, akkurat da Gud taler i mitt hjerte. Jo raskere jeg er til å adlyde, desto bedre blir resultatet.

Samuel blir nevnt ofte i Bibelen, og det viser oss at han bevarte et rent hjerte gjennom hele sitt liv, og derfor hørte han alltid Guds stemme. Gud lyttet alltid da Samuel ba på vegne av folket.

Det er synd som skiller oss fra Gud. Hvis vi ikke er villige til å ydmyke oss under Guds vilje, til å adlyde ham og tilintetgjøre syndens kraft i våre liv, opplever vi at vi blir avskåret fra Guds nåde, som Eli ble. Men hvis vi holder vårt hjerte rent, kan vi også ha dette hjerte-til-hjerte-forhold til Gud, slik at han kan tale til oss. Da kan vi også være medarbeidere med ham, akkurat som Samuel var i sin tid!

«Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde.» Jakob 4,6.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.