Sannheten om naturen som Jesus ble født med

De høres veldig like ut, men det er en svært viktig forskjell mellom synden i kjødet og et syndig kjød, som de skrives om i Romerne 8,3.

Skrevet av AktivKristendom
Sannheten om naturen som Jesus ble født med

Vi tror at Jesus hadde synden i kjødet. Men hvordan kan vi si det? Er ikke det blasfemi? Var ikke Jesus guddommelig? Står det ikke bare at han kom i syndig kjøds lignelse? For å svare på disse spørsmålene må vi se på forskjellen mellom det å ha synden i kjødet og å ha et syndig kjød. Vi må også se på hva det var Jesus kom for å gjøre da han kom til jorden som et menneske.

«For det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud, da han sendte sin egen Sønn i syndig kjøds lignelse, for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet …» Romerne 8,3.

Hele menneskeheten er født med synden i kjødet. Dette betyr at vi er født med en menneskelig natur, hvor det ligger lyster og begjær som kan føre til synd. (Romerne 7,18, 1 Johannes 1,8) Ethvert barn er født med synden i kjødet, men vi kan ikke si at de har et syndig kjød, for de har aldri bevisst syndet.

Et syndig kjød er resultatet av at vi gir etter for våre lyster og begjær når vi blir fristet, og dermed faktisk synder. (Jakob 1,14-15) Det er når vi forstår at å gjøre noe ville være galt, det ville være synd, men vi gjør det likevel. Det er øyeblikket da vårt kjød blir syndig.

Jesus hadde ikke et syndig kjød

Jesus ble født med synd i kjødet, akkurat som resten av menneskeheten. Dette er viktig å forstå. (Hebreerne 2,14) Men siden han ikke ga etter for fristelse og synd en eneste gang, siden han aldri tillot lyster og begjær i hans kjød å leve –  misunnelse, stolthet, urenhet, ondskap, grådighet, osv.  – ble hans kjød aldri syndig. Det er derfor det står at han kom i syndig kjøds lignelse. Det er fordi han hadde synden i kjødet at det kunne bli dømt der. (Romerne 8,3) Han kunne ikke ha fordømt synden i en annen sitt kjød. Et arbeid ble gjort i ham, for å vise hvordan arbeidet kan gjøres i alle som tror på den forløsende kraften som ligger i seier over synden i kjødet. Forvandling fra menneskelig natur til guddommelig natur. (2. Peter 1,3-4)

Det er der Jesus skiller seg fra resten av oss. Ikke at han hadde en annen natur og andre muligheter enn vi har. Forskjellen ligger i det faktum at vi alle har syndet på et eller annet tidspunkt, men Jesus aldri gjorde det. Det er derfor han kunne være offeret for synden. En rettferdig for urettferdige. På grunn av hans offer på korset kan vi nå få tilgivelse for begåtte synder. (Efeserne 1,7) Synder som vi har begått kan Satan ikke holde mot oss, så lenge vi har omvendt oss og fått tilgivelse for dem. Jesus har allerede betalt den gjelden for oss.

Ingen forpliktelse til å synde

På samme måte, på grunn av hans offer på korset i hverdagen – der han korsfestet sitt kjød og aldri tillot synden å leve – har han åpnet en vei gjennom kjødet, slik at det ikke lenger har makt til å styre oss. Nå kan vi følge eksemplet som han etterlot oss, og på korset også døde all den synd som vil komme frem på grunn av våre lyster og begjær. (Matteus 16,4) Vi er ikke forpliktet til å synde, men vi skal herske over synden, akkurat som Jesus gjorde da han var et menneske som oss. (Romerne 8,12) Synd skal dødes hver eneste gang vi blir fristet. (Kolosserne 3,5-10) Det er det Jesus gjorde, og nå kan vi gjøre det samme. Det faktum at vi har syndet i fortiden hindrer oss ikke fra å bli seierherre i dag; vi kan starte på denne veien i seier over synd så snart vi forstår det og har tro for det i våre egne liv. (Matteus 10,38; Lukas 9,23; Galaterne 2,19-20; 1. Peter 4,1)

Tilgivelse kunnen også fås i den gamle pakt. Det vi har nå, i tillegg til tilgivelse, er muligheten til å bli helt fri fra synd, og ikke være bundet til å begå de samme syndene om og om igjen. (Hebreerne 10) Fordi synden ble fordømt i Jesu eget kjød, har vi nå muligheten til å gå på samme veie, slik at synden også fordømmes i vårt eget kjød. Vi trenger ikke å være slaver for å leve etter det, men kan heller fritt utføre det som er godt. (Hebreerne 4,14-16)

Så der har du det. Det som Jesus faktisk gjorde for hele menneskeheten da han kom med synden i kjødet, og kampen som han kjempet for å holde sitt kjød fra å bli syndig. Da han døde på korset hadde han beseiret all synd, og var ferdig med synden i kjødet. (Johannes 19,30) For et enormt offer for vår skyld! På grunn av dette møysommelige arbeidet som han gjorde på våre vegne, kan det syndige kjødet som vi hadde bli vasket rent ved tilgivelsens nåde, og synden i kjødet som vi bærer kan bli utryddet ved nåden å seire. (1. Johannes 1,9) Dette er frihet og lys.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Guds evangelium

Skrevet av Sigurd Bratlie

Nåden betyr at all min synd blir tilgitt når jeg bekjenner den. Men det betyr også at vi får kraft til å adlyde sannheten som Jesus kom med. I denne boken skriver Sigurd Bratlie om dette, og viser at Guds sanne evangelium er troens lydighet.