Se på deg selv gjennom Guds øyne

Gud ser deg som dyrebar og unik og veldig verdifull. Hvordan ser du deg selv?

Se på deg selv gjennom Guds øyne

Kjære tenåring og tjueåring,

Kjenner du din verdi?

Du ble skapt med hensikt

Du – din kropp, sjel og ånd ble «virket» og «kunstferdig formet» av Gud, og hver dag i livet ditt ble utformet i detalj som sidene i en bok. (Salme 139) Du – din tilværelse, dine egenskaper og evner er ikke en tabbe. Gud gjør ikke feil. Han skapte deg og plasserte deg omsorgsfullt i en kropp, i en familie og på et sted på denne jorden.

Gud ønsker at alle skal leve i et trygt, omsorgsfullt miljø der kjærlighet til ham blir næret. Men noen opplever skade og skadelige situasjoner på vegne av andres mangel på visdom eller direkte synder. Ondskap tar ofte overhånd i denne mørke verden, men det er ikke Guds hensikt. Hans vilje er at alle velger hva som er riktig og gjør det gode. Gud vil helbrede dem som er knust og har det vondt; han planlegger å få slutt på all lidelse og etablere en ny jord uten smerte eller sorg.

Du er et Guds barn; hans eiendomsfolk skapt for å leve et rent, trofast liv. «For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.» Efeserne 2,10. Ikke se ned på det som Gud har skapt og elsker! Hvis du tviler på Gud og klager på hans arbeid, ditt vesen og dine situasjoner, går du glipp av gode gjerninger og den velsignelsen som de bringer over livet ditt.

Du er fullkommen

Ikke fullkommen i den betydning at du har høy IQ, feilfri hud og en flott personlighet. Men fullkommen for Guds fantastiske plan for livet ditt og dem som du kan hjelpe på veien. Fullkommen for gode gjerninger gjennom dagen, som bare du kan gjøre: Å velge det gode når du møter fristelser, å be for en venn som har det vanskelig, å sende en oppmuntrende tekstmelding, å velsigne en kollega eller et familiemedlem. Disse er gjerninger som har evig verdi. Å forsøke å oppnå en perfekt kropp, et sosialt mediebilde eller et bekvemt liv er tomt og ubrukelig for evigheten.

Ikke fullkommen i den betydning at du gjør alt riktig første gang, ikke har falt i synd eller ikke fristes til å synde. Men fullkommen fordi Gud ser deg med øyne fulle av håp og kjærlighet, selv om han ser dine feil og svakheter. Han ser hva du kan bli hvis du fortsetter å velge hva som er riktig og godt; han ser hvor verdifull du er for hans arbeid og himmelriket. Du er fullkommen for det frelsesarbeidet som Gud vil gjennomføre i deg. La Gud styre livet ditt og danne deg gjennom prøvelser, og du vil bli «fullkommen og hel, og ikke komme til kort i noe» i hvert kapittel av livet. (Jakob 1,4)

Du er elsket

Guds kjærlighet er sterkere og dypere enn menneskelig kjærlighet og følelser. I Gud har du en nær venn som kjenner deg og forstår deg bedre enn noen. Han ser ditt hjerte og ditt ønske om å være god; han ser kampene dine og hvordan du tiltrekkes av ting som ikke er gode. Han er alltid der for å høre og hjelpe når du ber til ham med et oppriktig og ydmykt hjerte. «Herrens øyne er vendt til de rettferdige, og hans ører til deres rop.» Salme 34,16.

Har andre behandlet deg dårlig? Føler du deg alene, ubetydelig eller uønsket? Guds kjærlighet helbreder når du legger livet og tankene i hans hender. Har dine planer mislykkes? Har det vært vanskeligheter for deg eller for en du er glad i? Gud elsker deg ikke mindre; hans kjærlighet er ubetinget. Gud er ikke urettferdig; han tillater både gode og dårlige mennesker å bli rammet av tragedie. Gud vil lære deg noe gjennom prøvelser, og lede deg til ham. Han er nidkjær for din dyrebare ånd og vil frelse deg fra synder som gjør deg ulykkelig.

Du er unik

Det er ingen andre som deg … på en veldig god måte! Du fyller et spesielt sted i denne verden og i Guds arbeid. Kanskje er det noe ved utseendet ditt eller en av dine personlighetstrekk som du ikke liker. Kanskje du ikke utmerker deg i sport eller musikk, eller kanskje virker det som om du ikke har mange ferdigheter sammenlignet med andre. Men hvem kan være et bedre eksempel og hjelper for dine søsken og din venn? Hvem kan utføre en god gjerning som deg? Hvem kan dele noen oppmuntrende ord som deg? Hvem kan fylle behov som kanskje bare du og Gud kan se? Du er «skreddersydd» for de gode gjerningene som Gud har forberedt for deg. Bruk din energi, dine ideer, evner og din personlighet til det gode, hvor du er i livet, hjemme, på skolen eller på jobb, med familie og venner!

Du er Guds øyensten

Gud følger tett med i livet ditt som en omsorgsfull, oppmerksom Far. Du er ham veldig kjær, og han lengter etter at det skal gå bra med deg. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Det er fredstanker og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» Jeremias 29,11. Dine beslutninger er viktige for ham. Gud kan ikke ta avgjørelser for deg, men han tror på deg og er ivrig etter å hjelpe hvis du ber ham. Han er for deg som en beskytter, en mentor, en hjelper, en venn.

Har du falt i synd igjen og igjen eller gjort en stor feil og føler at du ikke fortjener noen ting? Gud er rask til å tilgi dem som omvender seg, og han verken forkaster deg, blir misfornøyd eller utålmodig med deg. Kong David hadde tillit til Guds kjærlighet når han møtte fiender. Han ba: «Vokt meg som din øyensten! Skjul meg under dine vingers skygge for de ugudelige som ødelegger meg, mine dødsfiender, som omringer meg.» Salme 17,8-9. Du kan gjøre det samme og ta tilflukt i Guds ord når du står overfor mørke , motløse og fordømmende tanker. Følelser og tanker om verdiløshet er ikke sanne! Tro på og praktiser sannhetene i Guds ord, og du blir fri.

Ditt liv har en utrolig verdi

Det finnes ikke noe mer sjeldent og viktig enn en som har tillit til Gud og adlyder hans bud! De er de sanne «stjernene» i denne verden. De åpenbares som Guds sønner og døtre når Jesus kommer tilbake. «Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.» Matteus 5,14.

Be at Gud skal åpne øynene dine for verdien av å leve for ham, og du vil begynne å se din sanne verdi og verdien til dem som er rundt deg. Lev målbevisst, i henhold til Guds plan for livet ditt, og dine gode beslutninger vil få evig betydning. Se på deg selv og de andre gjennom Guds øyne, og livet er håpefullt og lyst!

Lykke til!

Fra en tidligere tenåring og tjueåring.

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.