Skal du ikke være en ambassadør for Kristus?

Skal du ikke være en ambassadør for Kristus?

Bibelen kaller oss til å leve som ambassadører for Kristus. Men hvordan kan vi leve dette livet?

3 min. ·

Som kristen er du ambassadør, en som representerer Kristus. Akkurat som en jordisk ambassadør representerer og formidler ønskene og viljen til statsoverhodet som har sendt ham eller henne, skal du representere og formidle Kristi vilje til andre.

«Så er vi da sendebud i Kristi sted …» 2. Korinterne 5, 20.

Hvem er det livet ditt representerer? Kristus eller deg? Lever du for dine egne interesser, eller lever du for ham? Det er kanskje lett å leve for ham noen ganger, men lever du bare for deg selv og dine egne interesser resten av tiden? Hvem representerer du når du setter deg ned ved datamaskinen eller bruker sosiale medier? Er din rolle som ambassadør deltid eller heltid?

Du er et forbilde

Sannheten er at våre handlinger taler langt mer til folk rundt oss enn det vi sier. Vi tror kanskje at vi representerer Kristus hvis vi snakker om ham til andre. Men det er vårt liv – våre beslutninger, hva vi gjør, og hva vi ikke gjør, i de daglige situasjoner – som virkelig taler mest.

Du er et forbilde for andre, uansett hvordan du lever. Spørsmålet er om du er et godt eksempel, eller et dårlig eksempel. Vi kan si det på en annen måte: Til enhver tid representerer livet ditt noen – spørsmålet er «Hvem?»

Jesus sa at du kan kjenne treet på frukten. Andre mennesker smaker alltid frukten som kommer fra livet ditt i daglige situasjoner.

Det er mulig for oss å etterligne Kristus

Følger du strømmen på skolen eller på jobb fordi det er vanskelig for deg å si «nei» og gå mot gruppepresset? Eller lever du ditt liv for Jesus og tar et standpunkt for hva som er rett? Gir du etter når frustrasjon eller sinne stiger opp i deg, eller kjenner folk rundt deg bare fred og tålmodighet under

vanskelige forhold?

Det er mulig for oss å representere og formidle Kristus sine ønsker og vilje, mens vi er her på jorden.

Når du gjør det som er godt og rett i vanskelige situasjoner, blir du en ambassadør for Kristus. Folk ser livet til Guds Sønn som nok en gang vises i et menneske! Og kraften i dette livet, som fremstår som godhet og kjærlighet i vanskelige situasjoner, kan bringe håp til andre som også har en lengsel etter et slikt liv med godhet og kjærlighet – Kristi liv.

Paulus skriver: «Bli mine etterfølgere, likesom jeg etterfølger Kristus!» 1. Korinterne 11, 1. Og igjen i Efeserne 5, 1 skriver han: «Bli derfor Guds etterfølgere som hans elskede barn.» Det må derfor være mulig for oss å etterligne Kristus, det vil si, å representere og formidle hans ønsker og vilje, mens vi er her på jorden.

Kraft til å leve som ambassadør for Kristus

Hvis vi bare hadde vår egen styrke til å prøve å leve et slikt liv, ville det virkelig være umulig. Men Den Hellige Ånd kan komme inn i hjertet til alle troende og gjøre det mulig for dem å leve et liv som er verdig deres himmelske kall, et forvandlet liv i godhet og kjærlighet.

«For Gud ga oss ikke feighets ånd, men krafts og kjærlighets og sindighets ånd.» (2. Timoteus 1, 7). Og igjen står det, «For Gud er den som virker i dere både å ville og å virke til hans gode behag.» (Filipperne 2, 13).

Salig er hver den som tror på det som er skrevet, som tror på kraften som er tilgjengelig for dem som elsker Gud av hele sitt hjerte – kraft til å leve som ambassadør for Kristus i løpet av vår korte tid på jorden, og til å formidle hans evangelium om et liv i forvandling, som forbilde og levende, håndfaste bevis.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.