Bønn

Bønn er en livline for alle disiplene, og et av de viktigste aspektene ved det kristne liv. Det er en absolutt nødvendighet for åndelig fremgang.