De siste tider

Mange ting peker på at vi lever i «de siste tider». Hva er de siste tider, hva er tegnene, og hva kan vi forvente?