Tro, håp, kjærlighet: De blir stående!

Det er viktig å vite hvordan man blir stående i en kristens daglige kamp imot synden.

Tro, håp, kjærlighet: De blir stående!

«Men nå blir de stående disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten.» 1. Korinter 13,13

Uten disse tre kan vi ikke annet enn å være tapere i livets mange slags prøver, men med disse tre kan vi ikke annet enn å bli stående. Uten tro kan vi ikke behage Gud, og uten kjærligheten er vi ingenting. Uten tro og kjærlighet har vi ingen håp. Men med tro og kjærlighet kan vi alltid glede oss i et levende håp hvori vi aldri skal bli til skamme.

Jesus sier i Lukas 21,36: «Men våk hver tid og stund, og be at dere må bli aktet verdige til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen.» Vi ser i Skriften at det blir vanskelige tider før Jesus kommer. Kjærligheten blir kald hos de fleste, og menneskene faller i avmakt av redsel og gru for det som kommer over jorden. (Lukas 21,26) Jesus fortsetter: «Men ta dere i vare, så ikke deres hjerte tynges av rus og svir og timelige bekymringer, så den dagen skulle komme uventet over dere som en snare.» Lukas 21,34-35.

En kan brytes ned av alt det en ser og hører omkring seg. En har ikke troen som holder en oppe i et levende håp. Menneskesønnen ble stående i alt. Ingen og intet kunne overvinne ham, og i samme troens Ånd og kjærlighet kan vi bli stående sammen med ham her og i all evighet.

Ved Guds makt holdes vi oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. (1. Peter 1,5) Med troens øyne ser vi den store frelse og herlighet vi holdes oppe til. Da kan vi lide, tåle og bære alt «med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.» Hebreerne 12,2.

«Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Efeserne 6,13.

Vi har kamp mot onde makter, og vi må være godt rustet for å kunne bli stående, også på den onde dag, etter å ha overvunnet alt. Med tro, håp og kjærlighet blir vi stående!

Artikkelen ble først publisert med tittelen «De blir stående» i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter» i mars 1980,
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

Kanskje er du interessert i å lese mer på våre temasider om tro og håp, eller i disse utvalgte artikler:

/slutt-a-begrense-gud

/30-bibelvers-om-hap-for-unge-kristne

/mot-hap-med-hap

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.

Last ned gratis e-bøk

Nåden i Jesus Kristus

«Når en tenker på nåde, da tenker en nærmest på tilgivelse. Og da vi alle har syndet, så trenger vi nåde.» Slik åpner Sigurd Bratlie dette heftet om nåde. Men han fortsetter med å beskrive i detalj at nåden i Jesus Kristus betyr så mye mer enn tilgivelse. Det betyr også sannhet og hjelp. Det lærer oss ikke til henne, slik at vi kan være helt fri til å leve et liv i seier som fører til perfeksjon.