25 grunner til å se frem til evigheten:

Kate Kohl

<p class=”ingress”>
Har du noen gang brukt tid på å forestille deg hvordan det kommer til å bli i evigheten? Vi kjenner de typiske beskrivelsene, gater av gull, klart lys, osv. Sannheten er at vi på ingen måte kan begripe med vårt menneskelige sinn hva Gud har planlagt for oss. Det kommer til å bli fantastisk, men på en måte som vi ikke engang kan forestille oss.</p>
<p>
Kanskje blir det beste med evig liv å få et udødelig, uforgjengelig legeme. (1. Korinter 15,50-58) En kropp uten menneskelige begrensninger. Ingen egoistisk menneskenatur. Ingen fristelse til å synde. Ingenting som kan skade meg selv eller noen andre. Frihet til å tjene Gud uten begrensninger. Vi skal ha guddommelig natur! (2. Peter 2,4)</p>
<p>
Dette er en liste over ting som jeg ser frem til. Mange av dem har en basis i Skriften; noen av dem er bare det jeg tror på når jeg tenker på den perfekte harmonien og godheten som skal være der. (Les hele Åpenbaring 21 &amp; 22) Alt dette fordi det alltid er Guds fullkomne vilje som skal gjøres. Det er verdt det å være trofast for alt dette.</p>
<ol>
<li>
Udødelighet (Åpenbaring&nbsp;21,4)</li>
<li>
Ingen død, smerte, sorg, tårer&nbsp;eller gråt (Åpenbaring 21,4) (Jesaja 60,20)</li>
<li>
Å være lik Kristus (1. Johannes 3,2)</li>
<li>
Alltid være med ham (1. Tessaloniker 4,17)</li>
<li>
Et liv i herlighet med fred og glede</li>
<li>
Bare velvilje</li>
<li>
Rett&nbsp;tid, rett&nbsp;sted, rett&nbsp;person, rett&nbsp;måte, rett&nbsp;mengde</li>
<li>
Åndelige herlighetslegemer (Filipperne 3,20-21, 1. Korinter 15)</li>
<li>
Herlighetsomgivelser (Åpenbaring 21)</li>
<li>
Utrettelighet, ingen natt, ingen søvn (Åpenbaring 21,25)</li>
<li>
Ingen sykdom (Åpenbaring 22,2)</li>
<li>
Fullendt samfunn</li>
<li>
Ingen skurrende lyd</li>
<li>
Ingen motstand</li>
<li>
Ingen friksjon</li>
<li>
Ingen motsigelse</li>
<li>
Ingen ulydighet (Åpenbaring&nbsp;21,27)</li>
<li>
Alt med lynets hastighet (Matteus 6,10)</li>
<li>
Alt i fullkommen hvile og fred</li>
<li>
Ingen feil</li>
<li>
Ingen utroskap (Åpenbaring 21,27)</li>
<li>
Ingen svikt</li>
<li>
Ingen tvil om noe som helst</li>
<li>
Aldri sviktende kjærlighet</li>
<li>
Ikke engang en formaning eller irettesettelse, langt mindre noe&nbsp;tukt, fordi grunnen til dette er for evig borte!</li>
</ol>
<p>
La oss bruke de mulighetene vi har i dette livet for å kjempe mot synden som appellerer til oss gjennom vår menneskelige natur. Det er gjennom denne kampen at vi får guddommelig natur. Det er slik vi får oppleve Guds enorme godhet og herlighet.</p>

This post is also available in: Engelsk

Du vil kanskje også være interessert i vår temaside om seier over synd.

OM OSS

HAR DU SPØRMÅL?
FÅ SVAR!