Antikristens ånd Del III: Fornekte Kristi lære

December 5th, 2016|0 Comments

Hva er «Kristi lære»? Jesus sa til dem som ville følge ham: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg.»

Antikristens ånd, del I: Å nekte at Jesus kom i kjødet

December 1st, 2016|0 Comments

Visste du at uansett hva vi gjør, så er det enten Kristus eller Satan som blir åpenbart i våre liv?

Antikristens ånd, del II: Fornekte bygningens hjørnesten

Jesus er Kristus, den levende Guds Sønn, og det er på denne klippen at menigheten skal bygges.

Hvordan et revolusjonerende evangelium forandret livet mitt: Del II

En personlig avgjørelse om å tro på evangeliet om seier over synd gjør livet spennende. Hver eneste dag har en effekt. Hver eneste dag bringer fremgang.

Hvordan et revolusjonerende evangelium forandret livet mitt: Del I

Fra å jobbe på en kibbutz i Israel, til å smugle bibler bak «jernteppet», til å jobbe som studentpastor i England søkte Phil etter en dypere kristendom enn den han alltid hadde kjent.

Hva sier Bibelen om Antikrist?

Noe klarhet om et fascinerende tema som ofte blir misforstått.

De gudløse stolte

På en måte er det ikke rart at den humanistiske livsfilosofien vinner terreng. Den appellerer til menneskets fornuft, og den tar et tydelig standpunkt. Og hva er egentlig alternativet?

Hvorfor er det så lett å bare «følge strømmen»?

For at et samfunn skal fungere er man nødt til å ha noen felles verdier og spilleregler som alle er enige om. Men, …

Les flere