Gå til innhold

Guds ord i praksis

Oppdag hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.

Siste

Har kristne en kamp å føre?

Kristendom er en oppfordring til kamp – ikke fysisk krig, men en indre kamp.

En diagnose som ble en livsforandrende vekker

Mitt liv ble forandret på så mange måter – og ikke nødvendigvis som forventet.

Brød eller steiner?

Når vi ber, opplever vi noen ganger at det vi får ikke er det vi ba om. Gir Gud virkelig stein når vi ber om…

Er Kristus kommet i kjød?

Hvis Kristus er kommet i kjød, hva slags kjød var det? Hvorfor er det viktig?

Trosgrunnlaget

Vi tror på Guds ord, og det har gitt oss vår profil. Når skriften så entydig taler om at det normale kristenliv burde være et liv i seier over synden, så tror vi det! Ved Den Hellige Ånds kraft er dette fullt mulig. Hør bare hva Paulus skriver til romerne: «For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!» Romerne 6,14-15.

Det er altså fullt mulig å komme til et seirende liv - det er absolutt ikke nødvendig å leve i synd! Vi kan bli sanne Jesu Kristi disipler som har oppfylt betingelsene han har satt, og nå følger ham på den nye og levende vei til evig liv. Er dette sant? Tusener i blant oss ville svare et rungende: JA! - ikke bare som en tro, men som en personlig erfaring ved Den Hellige Ånds hjelp.

Les mer
Følg oss