Gå til innhold

Guds ord i praksis

Oppdag hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.

Siste

Disippelens kall og lønn

Jesus er den fremste, men disiplene er kalt til å bli lik Mesteren!

La din tid telle for i dag og evigheten

Gud lar forskjellige tider gå over våre liv. Hvordan bruker du disse anledninger?

Gud veier de prøvelsene han sender

På et tidspunkt klarte jeg nesten ikke å styre min angst, men i dag er jeg blitt en ung kvinne som ser lyst på livet.

Bekymringer er bortkastet tid!

«Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» Matteus 6,27.

Frelse – en hjertesak!

Jeg kan ikke forvandles til Sønnens bilde bare ved å endre min oppførsel, eller ved å leve etter et bestemt mønster.

Er det noe som stjeler din glede?

Se om disse også kan være forbedringsområder i ditt eget liv!

En bedre forståelse av nåden

Det kan være vanskelig å forstå at det er Guds nåde når Herrens tukt kommer over vårt liv.

Gleden kan være en del av meg!

Jeg har opplevd at dette er mulig!

Trosgrunnlaget

Vi tror på Guds ord, og det har gitt oss vår profil. Når skriften så entydig taler om at det normale kristenliv burde være et liv i seier over synden, så tror vi det! Ved Den Hellige Ånds kraft er dette fullt mulig. Hør bare hva Paulus skriver til romerne: «For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!» Romerne 6,14-15.

Det er altså fullt mulig å komme til et seirende liv - det er absolutt ikke nødvendig å leve i synd! Vi kan bli sanne Jesu Kristi disipler som har oppfylt betingelsene han har satt, og nå følger ham på den nye og levende vei til evig liv. Er dette sant? Tusener i blant oss ville svare et rungende: JA! - ikke bare som en tro, men som en personlig erfaring ved Den Hellige Ånds hjelp.

Les mer
Følg oss