25 grunner til å se frem til evigheten:

25 grunner til å se frem til evigheten:

Gater av gull er bare begynnelsen…

2 min. ·

Har du noen gang brukt tid på å forestille deg hvordan det kommer til å bli i evigheten? Vi kjenner de typiske beskrivelsene, gater av gull, klart lys, osv. Sannheten er at vi på ingen måte kan begripe med vårt menneskelige sinn hva Gud har planlagt for oss. Det kommer til å bli fantastisk, men på en måte som vi ikke engang kan forestille oss.

Kanskje blir det beste med evig liv å få et udødelig, uforgjengelig legeme. (1. Korinter 15,50-58) En kropp uten menneskelige begrensninger. Ingen egoistisk menneskenatur. Ingen fristelse til å synde. Ingenting som kan skade meg selv eller noen andre. Frihet til å tjene Gud uten begrensninger. Vi skal ha guddommelig natur! (2. Peter 2,4)

Dette er en liste over ting som jeg ser frem til. Mange av dem har en basis i Skriften; noen av dem er bare det jeg tror på når jeg tenker på den perfekte harmonien og godheten som skal være der. (Les hele Åpenbaring 21 & 22) Alt dette fordi det alltid er Guds fullkomne vilje som skal gjøres. Det er verdt det å være trofast for alt dette.

 1. Udødelighet (Åpenbaring 21,4)
 2. Ingen død, smerte, sorg, tårer eller gråt (Åpenbaring 21,4) (Jesaja 60,20)
 3. Å være lik Kristus (1. Johannes 3,2)
 4. Alltid være med ham (1. Tessaloniker 4,17)
 5. Et liv i herlighet med fred og glede
 6. Bare velvilje
 7. Rett tid, rett sted, rett person, rett måte, rett mengde
 8. Åndelige herlighetslegemer (Filipperne 3,20-21, 1. Korinter 15)
 9. Herlighetsomgivelser (Åpenbaring 21)
 10. Utrettelighet, ingen natt, ingen søvn (Åpenbaring 21,25)
 11. Ingen sykdom (Åpenbaring 22,2)
 12. Fullendt samfunn
 13. Ingen skurrende lyd
 14. Ingen motstand
 15. Ingen friksjon
 16. Ingen motsigelse
 17. Ingen ulydighet (Åpenbaring 21,27)
 18. Alt med lynets hastighet (Matteus 6,10)
 19. Alt i fullkommen hvile og fred
 20. Ingen feil
 21. Ingen utroskap (Åpenbaring 21,27)
 22. Ingen svikt
 23. Ingen tvil om noe som helst
 24. Aldri sviktende kjærlighet
 25. Ikke engang en formaning eller irettesettelse, langt mindre noe tukt, fordi grunnen til dette er for evig borte!

La oss bruke de mulighetene vi har i dette livet for å kjempe mot synden som appellerer til oss gjennom vår menneskelige natur. Det er gjennom denne kampen at vi får guddommelig natur. Det er slik vi får oppleve Guds enorme godhet og herlighet.

Scripture taken from the New King James Version®, unless otherwise specified. Copyright © 1982 by Thomas Nelson. Used by permission. All rights reserved.