Ester: Utenfor komfortsonen

Ester: Utenfor komfortsonen

Historien om en foreldreløs jente som ble til dronning og gikk ut i tro.

4 min.

Det er noe du vet at du må gjøre, men det betyr å forlate komfortsonen og gå ut i tro. Du vet at det er Guds ledelse, men det er vanskelig. Du vet ikke hva utfallet blir. Du vet ikke hvor du vil stå når det er over.

En hel bok i Det gamle testamentet er viet til historien om Ester, en jødisk eksil i Persia. Hun var foreldreløs, og ble oppdratt av sin fetter Mordekai. Hun var nydelig og vakker, og hun var nok ganske ung. Da en kongelig kunngjøring ble sendt ut om å finne en ny dronning, og at alle de vakre unge kvinnene i riket skulle bringes til det kongelige palasset, forlot Ester sitt barndomshjem og flyttet inn i palasset. Av alle de vakre unge kvinnene valgte kong Ahasverus nettopp henne og satte den kongelig kronen på hennes hode og gjorde henne til dronning.

Det er interessant å tenke på hvordan Ester må ha følt seg gjennom alt dette. Det er ingen tvil om at dette må ha vært helt utenfor hennes komfortsone som ung jødisk jente. Hun kunne ikke ha visst hvordan ting ville utvikle seg. Men Gud var som alltid bak kulissene. Han hadde et oppdrag Ester skulle gjennomføre; noe hun ikke kunne ha gjort hvis hun ikke hadde forlatt sitt gamle liv.

Guds perfekte timing

I mellomtiden hadde Mordekai på grunn av sin gudsfrykt falt i unåde hos en mann som hadde mye makt i Ahasverus sitt kongerike. Det er en egen historie i seg selv. Resultatet var at denne mannen, Haman, ble så rasende at han overbeviste kongen om at alle jøder i riket skulle utryddes. Kongen var helt uvitende om at hans egen dronning var blant dette folket, og samtykket til den onde planen. Hvordan ville Guds folk overleve dette?

Når man leser historien kan man se hvor nøye beregnet alt var. Gud hadde planlagt et hendelsesforløp og Ester og Mordekai var på plass slik at Gud kunne bruke dem til å frelse sitt folk fra denne ødeleggelsen.

Du kan heller ikke se det store bildet i livet ditt, men kan du stole på at Gud har full oversikt? Jesus sier om Gud at ikke en spurv faller fra himmelen uten at han vet om det. (Matteus 10,29) Da er det umulig å tro at alt som skjer med oss ikke er våket over og nøye målt og balansert til å være nøyaktig det vi trenger for å oppfylle hans plan for våre liv. (Ordspråkene 3,5-6)

Frimodighet i møte med usikkerhet

Ester og Mordekai klekket ut en plan som innebar at Esters eget liv skulle settes i fare. Hun skulle gå inn til kongen og bønnfalle ham på vegne av sitt folk. Ifølge loven skulle alle som tilnærmet seg kongen uten invitasjon henrettes, og Ester kunne ikke vite om han ville ta henne imot eller ikke. Mordekai overbeviste henne likevel og sa: «Hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten?»

Og Esters svar var: «Jeg vil gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme.» Det er tro!

Ester var en foreldreløs jente som ble dronning av et kongerike. Det måtte frimodighet til for henne for å kjempe for sitt folk. Det kan ikke ha vært lett; det står at hun fastet og ba i tre dager før hun satte planen ut i livet. Og da var hun lydig, uten å vite hva utfallet ville bli. Men det var viktigere for henne å gjøre det hun måtte gjøre. Hun stolte på at Gud hadde oversikten.

Tillit til Guds makt

Utfallet av Esters tillit og frimodighet var at Ahasverus tok henne imot da hun kom til ham, samtykket med hennes bønn, og at det jødiske folk ble reddet fra ødeleggelse. Den onde Haman ble hengt i galgen som han hadde bygget spesielt for Mordekai.

Lær å ha ubetinget tillit til Gud. Tro på at han elsker deg så høyt at du kan hvile i hans fullkomne veiledning og visdom for livet ditt. Ester gjorde det, og det gikk bedre enn bra for henne. Du kan ha en like enfoldig tro og ta dette skritt i tro! Vær lydig mot det som Gud ber deg å gjøre. Gå utenfor komfortsonen og lev et liv i tro.

Les Esters bok for å få med deg hele den engasjerende og inspirerende historien.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.