Gå til innhold

Guds ord i praksis

Oppdag hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.

Siste

Den levende Guds menighet: Guds hus

Hvordan kan vi være en del av Guds hus, menigheten, Kristi legeme, som han henter når han kommer tilbake?

Maria og Elisabet: Ekte samfunn

Maria og Elisabet hadde et kjærlig forhold, fritt for avind. En inspirerende bibelhistorie som er et lysende eksempel for oss alle!

Hvem skal fri meg fra dette dødens legeme?

Tar syndens lov i dine lemmer deg til fange, som med Paulus? Vil du bli fri? Les dette!

Slutt å begrense Gud!

Tror du virkelig på Guds godhet og kraft? Eller forveksler du Gud og deg selv?

Forholdet til Jesus

Sarahs vitnesbyrd om forholdet hun har med Frelseren; inspirasjon til å søke en enda dypere forbindelse med Jesus, vår bror og venn.

Vet du hva Guds tanker om deg er?

Det er ved tro på Gud at vi kommer til fremtiden som han har planlagt for oss.

Frykten for Herren: En velsignelse på alle mulige måter

Apostlene tjente Herren med frykt og en stor bevissthet på sitt eget ansvar. Hvordan hjelper Herrens frykt Herren oss til å tjene på den rette…

Bare av nåde!

Å forstå Guds nåde – hva gjør Guds nåde, og hvordan gjør sann nåde oss verdig til å gå med Jesus i hvit klær?

Trosgrunnlaget

Vi tror på Guds ord, og det har gitt oss vår profil. Når skriften så entydig taler om at det normale kristenliv burde være et liv i seier over synden, så tror vi det! Ved Den Hellige Ånds kraft er dette fullt mulig. Hør bare hva Paulus skriver til romerne: «For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!» Romerne 6,14-15.

Det er altså fullt mulig å komme til et seirende liv - det er absolutt ikke nødvendig å leve i synd! Vi kan bli sanne Jesu Kristi disipler som har oppfylt betingelsene han har satt, og nå følger ham på den nye og levende vei til evig liv. Er dette sant? Tusener i blant oss ville svare et rungende: JA! - ikke bare som en tro, men som en personlig erfaring ved Den Hellige Ånds hjelp.

Les mer
Følg oss