Gå til innhold

Guds ord i praksis

Oppdag hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.

Siste

Bare av nåde!

Å forstå Guds nåde – hva gjør Guds nåde, og hvordan gjør sann nåde oss verdig til å gå med Jesus i hvit klær?

Hva må til for å være langmodig?

«Langmodighet» er kanskje ikke et vanlig ord i det daglige vokabularet, men det er en av Åndens frukter, resultatet av en indre rensning.

Hva er tegnet på Åndens dåp?

Den Hellige Ånds dåp skal føre til vekst i Åndens frukter.

Går det an å være fullkommen?

Bibelen taler om å være fullkommen, og om å bli fullendt. Hva betyr dette, og er det mulig å oppnå?

Hvordan Satan forfører Guds folk

Når Satan arbeider blant Guds folk benytter han seg av naturlige midler: menneskets trang, tilbøyeligheter og hva som smaker det naturlige menneske.

Hva frelsen går ut på

Frelsen rydder opp i alt i livet vårt. Det begynner med omvendelse, og skiller ut all synd og urenhet.

«Gi akt på deg selv» – en kilde til velsignelse

Ånden kan veilede oss til en overflod av velsignelse, hvis vi er villige til å finne og erkjenne sannheten om oss selv.

De tre korsfestede, og deres etterfølgere

Tre menn ble korsfestet sammen på Golgata, men dagen endte med tre vidt forskjellige resultater. Hvem av disse er ditt forbilde?

Trosgrunnlaget

Vi tror på Guds ord, og det har gitt oss vår profil. Når skriften så entydig taler om at det normale kristenliv burde være et liv i seier over synden, så tror vi det! Ved Den Hellige Ånds kraft er dette fullt mulig. Hør bare hva Paulus skriver til romerne: «For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!» Romerne 6,14-15.

Det er altså fullt mulig å komme til et seirende liv - det er absolutt ikke nødvendig å leve i synd! Vi kan bli sanne Jesu Kristi disipler som har oppfylt betingelsene han har satt, og nå følger ham på den nye og levende vei til evig liv. Er dette sant? Tusener i blant oss ville svare et rungende: JA! - ikke bare som en tro, men som en personlig erfaring ved Den Hellige Ånds hjelp.

Les mer
Følg oss