Gå til innhold

Guds ord i praksis

Oppdag hvordan Guds ord utfordrer oss og gjør oss i stand til å leve 100 % etter hans vilje, så vi ikke lenger trenger å falle i synd, men kan komme til et liv i seier.

Siste

Er ditt legeme under Guds Ånds eller syndens drift?

Viktig lære for å sette alt på sin rette plass og hjelpe oss til å beseire synden.

Sabbaten og tienden – gjelder de i dag?

Gjelder loven om sabbaten og tienden i Den nye pakt? Hva er ånden i disse budene?

Juleevangeliet

En lesning av den største historien noensinne.

All grunn til å feire: 35 bibelvers å tenke på i julen

Bibelvers til inspirasjon og oppmuntring i julen. En stor glede forkynnes – men handlekraft må også til!

For det folk som før vandret i mørket

En ny julesang som forteller om den uvurderlige gaven og mulighetene menneskeheten fikk ved vår Frelsers fødsel.

Se, jeg forkynner dere en stor glede!

Denne store gleden som englene forkynte så lenge siden forandret alt i livet, og den kan fortsatt forvandle våre liv i dag.

Hvordan du kan bli livets Ord på to ben

Jesus talte livets ord som kun frelse folk. Hans myndighet kom fra å gjøre Ordet. Vi kan også få samme myndighet.

Fanatisk nidkjærhet eller sann gudsdyrkelse?

Nidkjærhet er en god ting – når den brukes på riktig måte. Hvordan utøver du din religion?

Trosgrunnlaget

Vi tror på Guds ord, og det har gitt oss vår profil. Når skriften så entydig taler om at det normale kristenliv burde være et liv i seier over synden, så tror vi det! Ved Den Hellige Ånds kraft er dette fullt mulig. Hør bare hva Paulus skriver til romerne: «For synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Hva så? Skal vi synde siden vi ikke er under loven, men under nåden? Langt derifra!» Romerne 6,14-15.

Det er altså fullt mulig å komme til et seirende liv - det er absolutt ikke nødvendig å leve i synd! Vi kan bli sanne Jesu Kristi disipler som har oppfylt betingelsene han har satt, og nå følger ham på den nye og levende vei til evig liv. Er dette sant? Tusener i blant oss ville svare et rungende: JA! - ikke bare som en tro, men som en personlig erfaring ved Den Hellige Ånds hjelp.

Les mer
Følg oss