10 innsiktsfulle sitater fra Sigurd Bratlie

10 innsiktsfulle sitater fra Sigurd Bratlie

Trosstyrkende ord fra en Guds mann.

3 min. ·

Sigurd Bratlie var en sann Herrens tjener. Han hadde en oppriktig kjærlighet til mennesker og viet hele sitt liv for å leve rettferdig foran Guds ansikt.

Selv om han på mange måter var en beskjeden mann, var det ingenting som kunne stoppe Bratlie fra å spre evangeliet om seier over synd, ikke engang da han en gang måtte tilbringe fem måneder i fangenskap i Bagdad i Irak.

Bratlie hadde en lengsel etter å føre folk til sant disippelskap og han reiste over hele verden, og opplærte mennesker i rettferdighetens veier. Ordene han forkynte, samt hans skrifter, var enkle og tydelige og har hjulpet mange mennesker å komme til et dypere liv med Kristus. Les mer om Sigurd Bratlie her.

Nedenfor er ti viktige og innsiktsfulle sitater fra denne gudfryktige mannen

Troen gjør deg virksom

«Troen setter deg ikke på en stol med hendene i fanget, og så skal du innbille deg at du er og har alt det skriftene taler om, men troen gjør deg virksom.»

Evig liv

«Det å gjøre Guds vilje her i denne syndige verden, er det største av alt. De som gjør det, får del i guddommelig natur. De har det evige liv blivende i seg.»

Stole på Gud

«Skal vi få hvile i våre forhold, må vi regne med Gud, og ikke stole på våre egne sanser eller på vår egen kraft. Da opplever vi under på under i våre liv.»

Jesu fotspor

«Dette er Jesu fotspor: Ikke min vilje, men din! Den vei fører til livet, det er helt sikkert. Det lyktes for Jesus, og da han stod opp, fikk vi alle håp.»

Guds ord

«Guds ord er det evige liv. Det må gripes og leves. Dagens og livets omskiftelser er mange. Guds ord gir anvisning og lys over hvorledes en skal ta alt.»

Ha det usynlige for øye

«I trengslene er det rikelig anledning til å tilta i dydene, men skal det skje, må vi ha det usynlige for øye. Er vi blind for det usynlige, da ser vi bare det nærværende – det forgjengelige. Da er vi nærsynte.»

Kristi kjærlighet

«Blir kjærligheten kald, faller vi ut av frelsen. I Kristi kjærlighet kan ingen eller intet villede oss.»

Troen på Guds ord

«Menneskeord kan vi diskutere og gjøre oss mange tanker om, men ikke om Guds ord. Det må vi ta imot i tro.»

Bruk anledningene

«‘Hver dag’ er det nødvendig med denne kamp – denne gode strid. Hver dag kommer det større eller mindre prøver på vårt liv, og som åpenbarer det innhold vi har. Enten er det selvlivet – ‘jeget’ – som kommer til syne, eller det er Jesu liv – dydene – som kommer til syne. Slike situasjoner kan være svært korte. Og da passer det å si: ‘Grip det evige liv!’ (1, Timoteus 6,12) Er vi ikke interessert i å vokse i Kristi dyder – og å få mer himmelsk liv, er muligheten gått fra oss.»

Forplikte seg til lydighet

«Har du forpliktet deg til å lyde all Guds vilje, så forplikter han seg til å iklede deg kraft fra det høye, å gi deg alt hva du trenger til liv og gudsfrykt, å skrive sine lover i ditt hjerte og sinn og velsigne deg med all åndelig velsignelse, og det du trenger til legemets opphold, får du i tilgift. Hva vil du så mer?»

Sitater er hentet fra artikler først publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter», samt boken «Bruden og skjøgen og de siste tider» og heftet «Den nye pakt og lovløshetens hemmelighet».
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.