10 kraftige sitater fra Aksel J. Smith

10 kraftige sitater fra Aksel J. Smith

Visdomsord for de som jager etter gudsfrykt.

3 min. ·

Aksel J. Smith var en gudfryktig mann som strålte ut Kristi dyder. Hans liv var dedikert til å lede mennesker til Kristus, i godhet og kjærlighet.

Smith levde et liv i fullstendig troskap mot evangeliet om seier over synd, og sto i en dyp og uavbrutt indre utvikling hele sitt liv. Han hadde en dyp omsorg for mennesker og ønsket at alle skulle finne veien som fører til glede og fred. Les mer om Aksel J. Smith her.

Disse sitatene fra Aksel J. Smith gir innsikt i Åndens lover, Kristi dyder og løftene som tilhører den gudfryktige.

Vårt daglige valg

Det er i dag jeg velger mellom livet og det gode og døden og det onde ved at jeg tar imot eller forkaster livets Ånds lover som skrives inn i mitt hjerte.

Bekymring

Alt hva vi sier og gjør i bekymring og uro, er bortkastet, kostbar livstid. Alt hva vi sier og gjør i troens Ånd, bevirker en overvettes rikdom i tid og evighet.

En åndelig israelitt

En ektefødt åndelig israelitt er født ved sannhets ord til frihet og seier. De bærer forjettelsen med sig hvor de går og står, og kommer alltid med en fylde av Kristi velsignelse.

Mildhet gjør man stor

Det er lettest å være hård, ta igjen og gjengjelde, men med mildhet blir man i sannhet stor. (2. Samuel 22,35-36)

Prøve sine gjerninger

Det ligger nær til å prøve de andres gjerninger, men alt slikt er negativt for evigheten. Vi har mere enn nok med å prøve våre egne gjerninger og finne ut hvordan alt kan bli mere fullkomment til Kristi ære.

Kjærlighet

Ved lydighet mot Kristi bud kommer vi inn i den fullkomne kjærlighet, som gjør det mulig å elske hverandre likesom Kristus har elsket oss. Det er vel det største vi kan nå frem til ved Kristi kjærlighet. (Johannes 13,34)

Guds løfter

Alle Guds løfter er sanne og skal oppfylles på oss såsant vi oppfyller betingelsene. Er det sant at vi seirer, så er det også sant at vi skal arve alle ting, og vi skal sitte på troner sammen med ham. (Åpenbaringen 21,7 og Åpenbaringen 3,21)

Mildhet

Mildhet er en av Åndens fine frukter. Skal vi forkynne mildhetens herlighet, så må det ha foregått en knusning av alt det harde i vårt eget liv. Den er fast forenet med visdommen ovenfra som er ren, fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter. (Jakob 3,17)

Følge Kristus

Har vi i vårt hjerte hørt den gode hyrdes røst: «Følg meg!» Ja, da er det så stor en utvelgelse at alt her i livet må vike for denne røst. Har vi noe ved siden, så er vi ikke skikket for himlenes rike.

Troens Ånd

[Troens Ånd] er en begeistret Ånd full av fred og glede. Den stoler fullt og fast på underets Gud og hans ord og fryder seg, i fullkommen hvile. Den har kastet håpets anker inn i selve himmelen og ikke i noe på jorden. Derfor kan den ikke bli skuffet eller motløs. Den holder sin eiermann oppe på høy og hellig grunn. Den ser herligheten bakom sykdom, lidelser og trengsler og taler troens ord til seg selv og andre.

Sitatene er hentet fra følgende artikler i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter»: «Dette er dagen», «Bekymring», «Åndelige israelitter», «Mildhet», «Ransak dere selv», «Overgitt dem budene», «Den sannhet som er i oss», «Hva kommer det deg ved? Følg du meg!» og «Troens Ånd».

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway | brunstad.org

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.