10 sitater for dagliglivet av Esther Smith

Trosstyrkende sitater fra en troens kvinne.

Skrevet av AktivKristendom
10 sitater for dagliglivet av Esther Smith

Esther Smith var en gudfryktig kvinne som elsket Jesus av hele sitt hjerte. Hun var en støtte i Brunstad Christian Church og hadde mye visdom og åndelig kraft.

Denne kraften kom ikke som en spesiell gave som Gud hadde gitt henne. Nei, hun var en «ekte kvinne» som elsket Jesus så mye at hun ikke ville noe annet enn å følge i hans fotspor i sitt daglige liv. Hun brukte de små forholdene i dagliglivet til å gjøre akkurat det, og å bli fri fra synd. På grunn av dette ble hun et eksempel og en velsignelse for mange mennesker.

Disse sitatene fra Esther Smith kan være en hjelp for alle som ønsker et slikt liv. Enten du sitter ved et skrivebord hele dagen, er en hjemmeværende mor eller hva som helst annet, er det mulig å bli lik Jesus.

Søke Gud i bønn

Bønn er en stilling man stadig bør være i, ikke bare noe man gjør noen minutter av og til – noe man trekker fram ved visse anledninger når man er i ekstra nød. Det er veldig viktig at Gud kan tale til oss til enhver tid. Det gjør at det er mye lettere å søke himlenes rike til enhver tid.

Vær ikke bekymret for noe

«Vær ikke bekymret for noe», står det, og det er et bud! Der tok jeg en kamp, kjempet meg gjennom det og slapp å være bekymret! Man kan grue seg i lange tider og plage seg selv og andre. Det er mye bedre å kjempe seg gjennom det med en gang det melder seg.

Be om kjærlighet

Vi må forbli og utvikles i kjærligheten, og den må være drivkraften i vårt liv. Det går an å ha kjærlighet til alle mennesker. Når man kjenner at det skorter på denne kjærligheten, må en ganske enkelt be til Gud.

Alvoret ved avind

Avind gjør mennesker ensomme, og man får det veldig vondt selv. Avind er et uhyggelig stoff i menneskenes kjød. Det er en synd man må ta dødsens alvorlig.

Forbindelse med Jesus

Det er veldig nødvendig å søke forbindelse med Jesus. Tenk at han kunne forlate himmelen der han hadde det så godt, fordi han så at vi hadde det så vondt og at vi slet sånn  med vårt eget kjød, og så tok han frivillig på seg disse lidelser for å åpne en vei for oss! Vi må også lide, men det er ikke så tungt å lide når man elsker.

Be om visdom

Det er vel ikke så vanskelig å erkjenne at jeg mangler visdom. Når vi ber og søker Guds visdom med en lengsel etter en dypere fylde av Kristi liv, ja, da finner vi stadig noe å strekke oss ut etter.

Fornøyd med slik Gud gjør det

Det er godt å be om å være forlikt med Gud i ett og alt, så vi kan få nåde til å ta det på guddommelig vis. Da vil jeg være fornøyd med slik Gud gjør det for meg i livet. Er man fornøyd, så er man fornøyd, enten man er frisk, fri og virksom eller om man på en eller annen måte blir lenket fast.

Å oppdra barn

Det kreves kjærlighet og sindighet når man skal oppdra barn, og derfor trenger man som mor og far å be kraftig til Gud om å bli frelst for sin egen del, slik at ikke egen synd skal forstyrre og komme i veien for barneoppdragelsen. Tenk at vi kan bli frelst fra irritasjon og vrede! Barna merker jo fort om foreldrene blir irriterte, og da har de også lett for å opponere.

Anklage

All anklage er av djevelen, samme hvor den kommer fra. Det er like farlig å anklage andre som det er å slippe anklageren løs is sitt eget liv. Anklageren gir ikke håp. Gud kommer ikke med anklage, men han kommer med påminnelser som gir lys og håp.

Være fattig i seg selv

Det har alt å si at man forstår at man er et intet i seg selv. Er man rik i seg selv og mett, kan man ikke få noe av Gud. Det er en uhyggelig ånd å støte på i et menneske, en ånd som helt og holdent hindrer all åndelig vekst og utvikling.

Sitater er hentet fra boken «Esther Smith – et liv i samfunn med Jesus og de hellige.»
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | brunstad.org

Siterte bibelvers er hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB88/07), utgitt av Norsk Bibel.