11 grunner til at det absolutt lønner seg å være kristen

11 grunner til at det absolutt lønner seg å være kristen

Dette er et rikt og givende liv!

7 min. ·

Som kristen har du plass i den høyeste skolen som finnes – Universitetet på Sion. Utdanningen og opplæringen din i dette livet forbereder deg for å regjere i den kommende verden, sammen med Jesus og hans hellige. Det er ikke noe høyere kall eller formål i livet!

Men hva er egentlig en kristen? Vi leser i Apostlenes gjerninger 11,26 at disiplene ble kalt kristne. En kristen er en disippel. Jesus sa: «Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv og hver dag ta sitt kors opp og følge meg.» Lukas 9,23. Å være kristen betyr med andre ord at jeg fornekter min egen vilje og velger å gjøre Guds vilje, hver dag.

Hva er det som gjør dette livet så givende? Hva er det som gjør det kristne livet til det aller beste livet som finnes? Her er elleve utrolige fordeler ved å være en kristen.

1. Alle dine synder er tilgitt umiddelbart.

En del av å bli kristen er at du må bekjenne dine synder til Jesus og be om tilgivelse. Se 1. Johannes 1,9. Hvis du har syndet mot andre mennesker må du også ordne opp i det. Jo raskere du gjør det, jo bedre. Å bli tilgitt er en stor glede og lettelse! Du trenger ikke å fortsette å bære på en byrde av skyld for dine tidligere synder, uansett hvor store eller små de er. Det er en enorm glede å vite at dine saker er i orden med Gud og mennesker. Med tilgivelse forløses vi faktisk fra evig fortapelse og blir forsonet med Gud selv!

2. Du får hjelp til helt å slutte å synde bevisst!

En enda bedre nyhet er at vår frelse ikke stopper ved tilgivelse. Som kristen får du faktisk hjelp slik at du aldri noensinne trenger å synde bevisst igjen. Tilgivelse er en enorm gave, men hvor mye større er det vel ikke å få hjelp fra Jesus i prøvelsens stund, før du faller i synd? Se Hebreerne 2,18 og Hebreerne 4,15-16. Du kan virkelig være fri fra synd!

3. Den Hellige Ånd begynner å lære deg og frigjøre deg fra deg selv.

Hver dag viser Ånden deg mer av din egen syndige menneskenatur: stahet, hovmod, krav til andre, misunnelse, latskap, osv. Se Johannes 16,13. Disse tingene stikker dypt i vår natur. Ånden lærer oss å fornekte oss selv på disse områdene (og mer) og å ta opp vårt kors hver dag, akkurat som Jesus sa. Ettersom disse ting begynner å dø begynner Kristi dyder gradvis å vokse og ta deres plass. For en velsignelse og ikke lenger være styrt av våre lyster! Disse dydene er en del av guddommelig natur, det evige liv, som har blitt lovet oss! (2. Peter 1,2-8)

4. Du har fred og glede som ingenting kan ta bort.

Når du lever dette seirende liv vil du ha fred i ditt hjerte – Jesu egen fred. Ingen og ingenting kan ta den fra deg! Skriftsteder som Romerne 8,28 og Salme 23,1 kan hjelpe deg, akkurat når livet trykker på deg fra alle kanter. Du vet at Gud har makten! Han styrer presist hver detalj av livet og du kan ha fullkommen tillit til hans omsorg.

5. Jesus er din mektige hjelper og venn!

Jesus vet hvordan det er å ha en menneskelig natur og bli fristet av den – og han var den første til å seire, hver eneste gang. Han kan hjelpe deg med å gjøre det samme. Se Hebreerne 2,18 og Hebreerne 4,15-16. Han står ved din side, klar til å hjelpe. Du kan også seire i enhver fristelse du møter! Du kan kaste alle dine bekymringer på ham. Jo mer du åpner ditt hjerte for ham med det som du opplever i øyeblikket, jo tettere blir ditt forhold til ham. Han har lovet aldri å slippe deg eller forlate deg.

6. Dine jordiske og materielle behov blir tatt vare på.

Skriften lover hver disippel at deres jordiske behov skal bli dekket. Se Matteus 6,31-33. Betyr dette at du skal slutte i jobben for å lese i Bibelen hele dagen? Nei. Det er heller ingen garanti for at du skal leve i luksus. Men det betyr at du alltid vil ha nok. Du skal ikke – og trenger aldri igjen å være bekymret for dine jordiske behov.

7. Livet ditt blir stabilt.

Å tro på Gud og Skriftene gjør deg til et stabilt menneske med beina plantet på jorden. Se Efeserne 4,14. Du vippes ikke av pinnen av følelsesmessige forhold, sterke mennesker eller de nyeste trendene i sosiale medier. Du lærer og ikke være en dørmatte. Du lærer å gå gjennom vanskelige situasjoner, heller enn å unngå dem eller å finne en enkel utvei. Folk vil respektere deg mer, og du vil respektere deg selv mer.

8. Du har alltid noe å gjøre.

Som kristen blir kjedsomhet en saga blott. Se Efeserne 2,10. Ditt oppdrag, hver dag, er å finne Guds vilje i hverdagen. Bibelen er din håndbok, og den er full av veiledninger. Men du må lese den og begynne å bruke den. Et enkelt sted å begynne er for eksempel 1. Tessalonikerne 5,16-18. Når du gjør dette, vil du oppdage at du alltid har noe å jobbe med. Du oppdager også at din oppgave er å bringe glede og velsignelse til menneskene rundt deg! Dette livet er det verdt å stå opp for om morgenen!

9. Du får meningsfulle forhold.

Du er ikke alene i denne skolen! (1 Johannes 1,7) Å være kristen i denne mørke verden kan til tider føles ensomt. Men det er en ild som brenner, hvor disipler samles for å bli styrket i sin felles trening. Oppsøk denne brannen, og søk samfunn med disiplene. Du vil finne trøst og styrke, og bli utfordret til å leve enda mer inderlig for Gud. Disse vil være de mest betydningsfulle forhold i livet ditt.

10. Du blir et lys i denne verden.

Ettersom det onde tar større grep om denne verden blir det bare mørkere og mørkere. Men kraften som er i oss ved Den Hellige Ånd er sterkere enn noe ondt i denne verden. Se 1. Johannes 4,4, Johannes 16,33 og 1. Johannes 5,4. Ja! Du kan være et lys for dem rundt deg, heller enn å bli dratt ned av synder i vår tid. Ikke bli forferdet av det du ser, enten i deg selv eller i verden. Jesus sa: «Vær frimodige! Jeg har overvunnet verden.»

11. Du skal regjere i den kommende verden.

Det kristne livet er et liv av intens trening. Det krever at du gir opp alt, ikke bare i begynnelsen, men igjen og igjen når Den Hellige Ånd leder deg mot din egen syndige natur. Men i den kommende verden skal vi styre og regjere med Jesus i all evighet. Se Åpenbaringen 3,21. Slutten av ditt jordiske liv blir en inngangsport til herligheten som Gud hele tiden har forberedt for deg. Du går gjennom døren – og inn i begynnelsen på det virkelige liv. Dette er kallet ditt!

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.