12 bibelvers som beviser at Jesus var et menneske som vi kan følge

12 bibelvers som beviser at Jesus var et menneske som vi kan følge

Noen vers som viser hvem vår Frelser egentlig var.

5 min. ·

En liten samling av bibelvers som viser hvem vår Frelser egentlig var.

Selv om han var Guds Sønn, kan vi lese i Bibelen at Jesus valgte å komme ned til jorden som et menneske. Det er skrevet at han hadde en menneskelig natur og en menneskelig vilje, men at han seiret og aldri syndet. På grunn av dette seirende liv kunne han overvinne døden og i dag sitter han på sin Fars høyre side i himmelen.

Som kristne er dette av største betydning for oss. Fordi han seiret da han var et menneske som oss, betyr det at vi også kan leve det samme livet som han levde mens han var på jorden. Det er fullt mulig å følge Kristus i sannhet! Hvis vi følger ham kommer vi også dit han er!

Her følger 12 bibelvers som beviser at Jesus var et menneske som oss, som vi kan følge.

Jesus ble prøvd i alt i likhet med oss

«For vi har ikke en yppersteprest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvd i alt i likhet med oss, men uten synd.» Hebreerne 4,15.

Jesus hadde en egenvilje, som han fornektet

«Far, om du vil, så la dette begeret gå meg forbi! Men la ikke min vilje skje, bare din.» Lukas 22,42.

Jesus oppfordrer oss til å følge ham på veien i selvfornektelse

«Da sa Jesus til disiplene sine: Om noen vil komme etter meg, da må han fornekte seg selv, ta sitt kors opp og følge meg. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.» Matteus 16,24-25.

Jesus hadde åndelig vekst og utvikling

«Og Jesus gikk fram i visdom og alder og i velvilje hos Gud og mennesker.» Lukas 2,52.

Guds Ånd vitner at Jesus kom i kjød

«På dette skal dere kjenne Guds Ånd: hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud, og hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Dette er Antikristens ånd, som dere har hørt skal komme. Og den er allerede nå i verden.» 1. Johannes 4,2-3.

Jesus ydmyket seg og kom i menneskers liknelse

«La dette sinn være i dere, som òg var i Kristus Jesus, han som, da han var i Guds skikkelse, ikke holdt det for et røvet bytte å være Gud lik, men uttømte seg selv idet han tok en tjeners skikkelse på seg, da han kom i menneskers liknelse. Og da han i sin ferd var funnet som et menneske, fornedret han seg selv og ble lydig til døden – ja, døden på korset.» Filipperne 2,5-8.

Apostelen Paulus skriver om «mennesket Jesus Kristus»

«For det er én Gud, og én mellommann mellom Gud og mennesker, mennesket Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, et vitnesbyrd i sin tid. For dette ble jeg satt til forkynner og apostel – jeg sier sannhet, jeg lyver ikke – en lærer for hedningene i tro og sannhet.» 1. Timoteus 2,5-7.

Jesus kaller seg selv et menneske

«De svarte og sa til ham: Vår far er Abraham! Jesus sier til dem: Var dere Abrahams barn, da gjorde dere Abrahams gjerninger. Men nå søker dere å drepe meg – et menneske som har sagt dere sannheten, den som jeg har hørt av Gud. Det gjorde ikke Abraham.» Johannes 8,39-40.

Jesus måtte kjempe og være lydig for å bli frelst fra døden

«Han har i sitt kjøds dager, med sterkt skrik og tårer, båret fram bønner og nødrop til ham som kunne frelse ham fra døden. Og han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Enda han var Sønn, lærte han lydighet av det han led. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham.» Hebreerne 5,7-9.

Jesus er kalt vår «forløper»

«Dette har vi som et anker for sjelen, et som er trygt og fast og når inn til det innerste, bak forhenget, der Jesus gikk inn som forløper for oss, han som ble yppersteprest til evig tid etter Melkisedeks vis.» Hebreerne 6,19-20.

Jesus ble «sine brødre lik»

«Da nå barna har del i kjøtt og blod, fikk også han på samme vis del i det, for at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og fri alle dem som av frykt for døden var i trelldom hele sin livstid. For det er jo ikke engler han tar seg av, men Abrahams ætt tar han seg av. Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets synder. For ved at han selv har lidd og er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som blir fristet.» Hebreerne 2,14-18.

Bibelen sier at vi skal følge i Jesu fotspor

«For til dette ble dere kalt, fordi også Kristus led for dere, og etterlot dere et eksempel, for at dere skal følge i hans fotspor, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn, han som ikke skjelte igjen når han ble utskjelt og ikke truet når han led, men overlot det til ham som dømmer rettferdig, han som bar våre synder på sitt legeme opp på treet, for at vi skal dø bort fra syndene og leve for rettferdigheten. Ved hans sår er dere blitt legt.» 1. Peter 2,21-24.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.