12 livsforvandlende sitater fra Johan Oscar Smith

12 livsforvandlende sitater fra Johan Oscar Smith

Ta deg tid til å lese og tenke på disse sitatene fra en gudfryktig mann med dyp åndelig innsikt.

Johan Oscar Smith var en gudfryktig mann som hadde en visdom og dyp innsikt i Guds ord. Vi kan få et lite glimt av denne visdommen ved å lese noen av hans sitater nedenfor. Små utfrag som dette, hentet fra hans bøker, taler og daglige samtaler, viser ikke bare et dypt åndelig liv i Kristus, men også en dypt rotfestet ydmykhet og fattigdom i ånden.

Les mer om Johan Oscar Smith her.

Sannhet

Sannheten omgjorder den person som bruker den. Ingen vil kunne gripe ham i noen løgn. Likesom den enkelte sannhet frigjør, vil den som i all sin ferd vandrer i sannhet, være frigjort. En liten løgn gir mørkets makter anledning til å sette inn på oss, men sannhet jager dem langt bort.

Rettferdighet

Det er få som vet hva rettferdighet er. Når en begår en dårskap, da å lide for den, det er rettferdig. Når en synder, å bære følgene av sin synd uten å klage, det er rettferdig. I omgang med menneskene å komme ut med det man har, si hva man mener, det er rettferdig. En som hungrer og tørster etter rettferdighet, skal bli mettet, og det har noe å si å bli mettet med rettferdighet.

På korset og ved foten av korset

De som hører Kristus til har korsfestet kjødet med dets lyster og begjæringer. Men det får man ikke gjort ved foten av korset. De som korsfestet ham sto også ved foten av korset. Det bringer ingen smerte i kjødet å stå der. Men når man blir korsfestet sammen med Jesus, da får man kjenne samfunn med ham i hans lidelser.

Høre og gjøre

Jakob sier, at man dårer seg selv, når man bare hører ordet og ikke gjør deretter. Hvor mange er det ikke som lever i denne dårskap hele sitt liv, som hører og hører, men aldri forsøker å gjøre deretter.

Ta vare på hans gjerninger

Gud legger Ånd og nidkjærhet i hjertet for å utføre en gjerning — være seg i skrift eller tale. Når gjerningen er utført, er det en stille hvile tilbake. Vi behøver ikke å trenge hverandre til side, for Gud har lagt enhvers gjerning tilrette slik at en kan seile klar av hverandre. Vi har bare å ta vare på hans gjerninger.

Falsk frihet

På grunn av falsk frihet søker man å lage i sammen en lære, så man ifølge den ikke behøver å lide. En sådan lære er dette, at … Jesus har gjort alt, og at vi av den grunn skal slippe å gjøre noget som går kjødet og egenviljen imot. Å håne mennesker for å leve i trældom, når de beflitter sig på å leve gudfryktig, det tilhører også falsk frihet.

Fortapelse

Nettopp heri ligger fortapelsen, da det, som hjertet forlot seg på, går til grunne, mens det selv som evig vesen blir tilbake med tomheten, som burde vært fylt av Gud selv. Derfor er det nå meget om å gjøre for Gud å få sinnet bort fra alt utad, det som skal forgå, og vendt innad mot livets opphav, det som skal vedbli likesom sjelen vedblir …

Indre kamp

Indre liv og indre fiender å bekjempe, beseire og tilintetgjøre. Vårt indre livs fiender er de krefter, som vil adsprede sinnet ved å lede oppmerksomheten utad. Disse fiender er derfor begjærligheter av alle slags, som søker å splitte det konsentrerte sinn for å få det til å henge fast ved ting utad, ting som skal forgå.

Troens strid

Når vi kommer fra mørke til lys og fra Satans makt til Gud, da skjer ikke dette uten store kamper og troens gode strid. For alt lys kommer ikke på en dag. Det skal stor troskap til for å få mere lys.

Langmodighet

Den langmodige holder ut der hvor andre gir opp. Han tenker alltid på hvor Gud har vært langmodig mot ham selv og akter Guds langmodighet for frelse. Langmodigheten holder ut hvor ingen andre kan holde ut, og den håper alltid på et heldig resultat tilsist.

Bruk din tid

Den enkelte kunne gjøre meget mere om en tok litt kraftig i. Du må kontrollere din egen person. Se til hvordan du benytter din tid! Se til hvordan du hører! Se til hvordan du ordner med alt du har med å gjøre, så Gud kan se ned til deg med velbehag. Søk Guds ære i alt hva du foretar deg.

Troskap i lyset

Dersom man i lyset stevner frem uten å vareta omsorgen, er lysets mål forspilt: Det er ikke for lysets skyld, at Gud gir oss lys; men for det som skal utrettes i lyset.


Sitatene er fra artikler publisert i BCCs menighetsblad «Skjulte Skatter»
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norge | ActiveChristianity

Hvis du ble inspirert av disse artilklene vil du kanskje også lese flere artikler skrevet av Johan Oscar Smith

Les mer om Brunstad Christian Church (BCC) her.

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.