14 sitater av Sigurd Bratlie som kan endre din oppfatning av evangeliet!

14 sitater av Sigurd Bratlie som kan endre din oppfatning av evangeliet!

Oppsiktsvekkende åpenbaringer om evangeliet som har forandret mange kristnes liv.

7 min. ·

Sigurd Bratlie (1905-1996) var leder av Brunstad Christian Church fra 1976 til sin død i 1996. Han hadde en særegen evne til å få fram evangeliet og apostlenes lære på en klar og ukomplisert måte slik at alle kunne forstå. Han hadde en oppriktig kjærlighet til mennesker og viet sitt liv til å leve rettferdig for Guds ansikt, og i sitt eget liv praktiserte han sannhetene som han forkynte.

Bratlie hadde en oppriktig sorg over og harme mot den overfladiske lære som så ofte vendte «syndens forlatelse» til «syndens tillatelse», og kjempet hele livet for å avsløre disse falske læresetningene og Satans bedrageri, både skriftlig og i sin forkynnelse. Denne beskjedne mannens misjonærarbeid har hjulpet mange mennesker til å bli sanne disipler av Jesus Kristus, og å komme til et dypere liv og fellesskap med ham.

Sigurd Bratlie var en produktiv skribent, forfatteren av hundrevis av artikler og en rekke bøker om kristent liv og forståelse av Skriften. Følgende sitater er hentet fra noen av hans bøker, som også kan lastes ned som e-bøker (klikk på linkene). Disse innsiktene kan føre til banebrytende utvikling i ens kristne liv.

Nåde

«Det er ingen trøst for oss at nåden er så stor, at selv om vi ligger under for synd, så kommer vi til himmelen allikevel. Trøsten for oss er at nåden er så stor at vi behøver ikke å ligge under for synd. Da blir det himmelen for oss.»

Jesu blod

«Jesu blod er meget mere enn bukkeblod. Ved Jesu blod får vi ikke bare syndenes forlatelse, men vi forløses, for ikke å gjøre det mer. Bukkeblod kunne rense til kjødets renhet – fra gjorte synder – men Kristi blod kan så meget mere rense våre samvittigheter fra døde gjerninger til å tjene den levende Gud – altså forløse oss fra å tjene synden

Fullkommen

«Når det er tale om å være fullkommen, menes det etter samvittigheten, som disippel; og det går an. Og så skal vi strekke oss ut etter å bli fullendt, og Jesus sier: Det er nok for disippelen at han blir som sin mester … Matteus 10,25. Det er ikke nok før disippelen blir som mesteren. Så lenge må vi være fattige i ånden, hungrende og tørstende.»

Sann nåde er så mye mer

«Nåde betyr ikke bare tilgivelse, men like så meget hjelp. (Hebreerne 4,16) Den har ikke bare den gjerning å tilgi vår synd, men også å opptukte oss til ikke å synde. (Titus 2,11)»

Å vri på Jesu ord

«De aller fleste sier når de hører en formaning: Vi kan ingen ting gjøre, og de siterer Jesus. Da føler de at de er på sikker grunn. Men som de fleste forfalsker Guds ord til det som passer dem, slik forfalsker de også disse Jesu ord. Hva sier han: Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer mye frukt. For uten meg kan dere intet gjøre. Johannes 15,5.
Altså når de sier: Vi kan intet gjøre, sier de samtidig at de er uten ham, og da er de heller ikke disipler. De er heller ikke lemmer på Kristi legeme.»

Satans listige knep

«Vi ser hvor lite det skal til for mange før de sier Gud farvel i sitt hjerte. Satan kan bare tilby dem en kjæreste, så forlater de Gud, eller han tilbyr dem ekstra fortjeneste, menneskelig ære, eller han rører ved deres eiendeler, de blir urettferdig behandlet, det inntreffer noe de ikke kan skjønne osv. Stor er skaren som har sagt Gud farvel i sitt hjerte. Deres tro har sviktet, og Satan har gledet seg.
Du frafalne, tenk om du forsto hva det gjaldt, hva kampen sto om. Da ville du ha gledet deg når du kom i prøvelsen.»

Fristelse – grunn til å glede seg

«Mange regner slik at det å bli fristet, er det samme som å synde, men hvorledes kunne han da formane oss til å glede oss? Tvert imot, vi, som tror på seier, vinner i prøvelsen livets krone, slik det står videre: Salig er den mann som holder ut i fristelse. For når han har stått sin prøve, skal han få livets krone, som er lovt dem som elsker ham. Jakob 1,12.»

Ordet er Guds ord

«Fly all overfladiskhet og alle pratmakere! Diskuter ikke med folk om Guds ord. Ta imot Ordet som Guds ord, og tro på det slik som det er skrevet, da vil det te seg virksomt i deg. (1. Tessaloniker 2,13)»

Gjort i stand til å gjøre Guds vilje

«Kjødet med dets lyster og begjæringer er det forheng som hindrer oss mennesker i å gjøre Guds vilje. De er oss for sterke, slik at vi synder, selv om vi gjerne ville gjøre Guds vilje. Derfor sendte Gud sin Sønn, og har gitt oss evangeliet, det glade budskap. Det lyder slik: ‘Vandre i Ånden! Så skal dere ikke fullføre kjødets lyst.’ Galaterne 5,16. Dette var det Jesus gjorde mulig for oss, mens han var menneskesønn.»

Den nye pakt

«Har du forpliktet deg til å lyde all Guds vilje, så forplikter han seg til å iklede deg kraft fra det høye, å gi deg alt hva du trenger til liv og gudsfrykt, å skrive sine lover i ditt hjerte og sinn og velsigne deg med all åndelig velsignelse, og det du trenger til legemets opphold, får du i tilgift. Hva vil du så mer?»

Den enorme betydningen av Jesu liv for oss

«Trass i at han hadde dette kjød, og vi vet at det ikke bor noe godt i kjødet, så viste oppstandelsen at han ikke hadde syndet. Han kom tilbake ubesmittet av det Davids kjødet han hadde hatt. (Romerne 7,18) Det betyr for oss, at vi ved evangeliet kan komme til seier og det samme liv som han.»

Å dannes til Kristi likhet

«Jesus er hjørnestenen – grunnstenen. Det var Guds vilje som formet ham og gjorde ham til hjørnesten. Han sa idet han trådte inn i verden: Se, jeg kommer – i bokrullen er det skrevet om meg – for å gjøre din vilje, Gud. Hebreerne 10,7. – Presis på samme måte er det vi inntreder i den nye pakt. Nå er det også Guds vilje som skal danne oss til likhet med ham. I bokrullen er det skrevet om oss

Livet kan ikke skjules

«Livet er menneskenes lys. Derfor kan ingen låne lys av andre. Også i dag finner vi slike som til og med lever i synd, men forsøker å skjule seg blant de kristne. De får tillit fordi de går på møtene, hvor det er så bra mennesker. Men tiden kommer da de blir åpenbare.»

Hva det virkelig betyr å seire

«‘Den som seirer!’ Ja, den har store løfter. Seire – ikke gjøre din gjerning for å sees, men fordi du elsker Jesus, og for Jesu skyld gjøre alt det du gjør. Ja, da er du i sannhet klok. Da skal du bli med når Jesus kommer som en tyv for å hente de som er rede. Og du skal bli kledd i hvite klær og få vandre med Jesus, og han skal kjennes ved ditt navn for sin Fader og hans engler.»

 

Sitatene er hentet fra følgende bøker skrevet av Sigurd Bratlie, og utgitt av Skjulte Skatters Forlag: «Nåden i Jesus Kristus» (1941), «Bruden og skjøgen og de siste tider» (1946), «Den nye pakt og lovløshetens hemmelighet» (1952), «Så stor en frelse» (1982), og «Guds evangelium» (1988).
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag, Norway

Dette innlegget er tilgjengelig på

Hvis ikke annet er angitt, er siterte bibelvers hentet fra «Bibelen – Den Hellige Skrift i revidert utgave, 2007» (NB 88/07), utgitt av Norsk Bibel.